Yrken

Profossen fanns i det militära och fungerade före det tidiga 1800-talet som bödel och utförde avrättningar och bestraffningar. Dock kunde yrket även ha en annan funktion. Historieprofessorn och författaren Lars Ericson Wolke reder ut begreppet då en läsare frågar om en anfader som var profoss i järnbruket Österbybruk på 1700-talet. Vid järnbruket fanns även en järnskrivare, vad gjorde denne?

Livsöde

Var femte USA-emigrant återvände till Sverige. Rolf Johanssons morfar Alfred Persson var en av dem. Efter storstadsliv i Chicago och guldletande i Alaska slog han sig ner med sin fru, en annan återvändare, i sin skånska hembygd.

Livsöde

Släkten och hembygden i Järvsö. De satte Barbro Svensson alltid främst, under hela sin glamorösa karriär som Lill-Babs. Bland hennes anor finns hembrännare, frikyrkliga predikanter – och på en sidogren en yxmördare.

Livsöde

Den 6 juni 1796 tömdes Ragundasjön i Jämtland på allt sitt vatten under bara fyra timmar. Försöken att skapa en flottled slutade i katastrof – och det nutida besöksmålet Döda fallet. Per Olov Qvist har flera förfäder som var inblandade i händelserna.

Livsöde

Det legendariska fotbollsproffset Gunnar Nordahl hade styrkan i generna. Han kom från en släkt full av smeder, fabriksarbetare, sågverkskarlar och gruvfolk. Bland anorna från bruk i Västerbotten och Dalarna finns också tyskättade glasmästare.

Motala pappersbruk
Livet förr

Papperstillverkningen har långa och stolta anor i Sverige. De första bruken uppstod redan på 1500-talet. Genom seklerna har produktions­sätten varierat, liksom skalan på verksamheten.

Beata von Yxkull
Livsöde

På många svenska slott har en eller flera kvinnor haft en avgörande betydelse för dess historia. Följ med Släkthistoria på en resa till sju palats och storgods och möt konstsamlare, industrialister och ett mytomspunnet spöke.

Livet förr

Att samla släkten kring julbordet är en gammal tradition, men vilka rätter som serveras har skiftat genom åren.

Frikyrkopredikanter
Livet förr

Vid 1800-talets början fanns en enda kyrka, med monopol på förkunnelsen. Vid århundradets slut kunde våra förfäder välja mellan flera olika trossamfund. Historikern Daniel Braw beskriver här hur religionen i ökad grad blev en privat angelägenhet – men hur väckelserörelsen samtidigt bidrog till att förändra samhället.

Livet förr

Andra världskriget berörde alla svenskar. Om dina förfäder inte var inkallade till krigsmakten så kanske de fick rycka in i jordbruket. För sjömän i handelsflottan blev resorna bland minfält livsfarliga. Och varje husmor fick klippa ransoneringskuponger för att kunna köpa mat.

Livsöde

Som tonåring på 1700-talet satt Åke Steinwalls släkting Mathias fånge hos pirater i Nordafrika. När han hade friköpts återvände han till Västerbotten och blev en av bygdens främsta entreprenörer.

Porträttet av den svenska kungafamiljen från 1690-talet
Livet förr

Svenska kungar har sedan 1500-talet försökt att stärka sin egen och rikets ställning genom äktenskapsallianser med framförallt tyska furstehus. Men intresset på kontinenten har tidvis varit svalt. Det konstaterar historikern Bo Eriksson i sin exposé över kungarnas problem med att hitta passande partners.