Juridisk information


Kära läsare!

Den information du hittar på denna webbsida har löpande genomarbetats och kontrollerats och är därför såvitt vi vet korrekt. Trots det kan vi inte utesluta att enstaka fel smyger sig in på sidorna.
www.slakthistoria.se påtar sig inget ansvar för eventuella olägenheter eller skador som kan uppkomma i samband med den enskilde läsarens användning av information som lämnas på denna webbplats.

Externa länkar

Vi vill påpeka att webbplatsen www.slakthistoria.se innehåller länkar till sidor som inte ägs av Bonnier Publications International, och för vilkas innehåll vi därför inte kan påta oss något ansvar.

Upphovsrätt

Om ej annat anges har Släkthistoria upphovsrätten till allt material på denna webbplats. Materialet får ej utan tillstånd användas i kommersiellt syfte. Material från webbplatsen får citeras endast med tydligt angivande av källan.

Kommersiell användning av materialet kräver godkännande av:

Släkthistoria

Strandboulevarden 130

DK-2100 Köpenhamn

Danmark

 

 

 

Analysverktyg

Vi kan komma att samla in information om din användning av Bonnier Publications-koncernens webbplatser och -tjänster. Vi kan t.ex. använda analysverktyg för webbplatser på vår webbplats för att inhämta uppgifter från din browser, bland annat den webbplats du kom ifrån, det sökprogram och de nyckelord du använde för att hitta vår webbplats, de sidor som du får se på vår webbplats, extraprogram i din browser och browserns bredd och höjd. Vi kan också använda metoder, t.ex. med cookies, för att samla in uppgifter om de sidor som du besöker, de hyperlänkar du klickar på och annat som du företar dig på våra webbplatser och i våra tjänster.

När du mottar nyhetsbrev från Bonnier Publications-koncernen, använder vi eventuellt olika mätverktyg, anpassade hyperlänkar eller liknande tekniker för att fastställa om det aktuella e-mailet öppnats, och vilka hyperlänkar du klickar på, så att du i framtiden kan få målriktade e-mailmeddelanden eller annan information.

Uppgifter som insamlats via en tjänst hos Bonnier Publications-koncernen kombineras eventuellt med uppgifter från andra tjänster inom koncernen, för att du skall få en mer homogen och personligt anpassad upplevelse i kontakten med oss. Vi kan komma att komplettera insamlade uppgifter med uppgifter från andra företag. T.ex. kan vi använda tjänster från andra företag, som gör det möjligt för oss att identifiera ett överordnat geografiskt område baserat på din IP-adress, så att vissa tjänster kan anpassas till det geografiska området.

Användning av dina personuppgifter

Bonnier Publications-koncernen insamlar och använder dina personuppgifter för att driva och förbättra sina webbplatser och -tjänster. Denna användning kan innebära att sörja för en effektivare kundservice, att förbättra webbplatserna eller att göra tjänsterna lättare att utnyttja genom att ta bort kravet på att du anger samma uppgifter flera gånger. Användningen omfattar också undersökningar och analyser, som inriktas på en förbättring av våra produkter, tjänster och tekniker samt visning av innehåll och reklam, som är anpassad till dina intressen och hobbyer.

Vi använder också dina personuppgifter i kommunikationen med dig. Vi skickar eventuellt vissa nödvändiga servicemeddelanden, t.ex. välkomsthälsningar, betalningspåminnelser, information om tekniska problem eller ändringar och säkerhetsinformation.

 

Visning av reklam

Många av de webbplatser och onlinetjänster vi och våra partners erbjuder stöds av reklam. Vi visar reklam på våra egna webbplatser och eventuellt på våra reklampartners webbplatser.

Vi ger emellertid även andra företag, t.ex. google.se, som levererar reklam, bland annat reklamnätverk, tillåtelse att visa reklam på våra webbplatser. Dessa företag kan ge dig möjlighet att välja bort målinriktad reklam på basis av sina cookies. Företagen är oftast medlemmar av Network Advertising Initiative, som ger konsumenter möjlighet att på en central plats välja bort målinriktad reklam från medlemsföretag.

När vi visar onlinereklam för dig, placerar vi i din dator en blivande cookie, som känner igen din dator varje gång vi visar reklam för dig. Eftersom vi har reklam på alla våra webbplatser, kan vi i efterhand samla in information om hur du eller andra som använder din dator har sett och/eller klickat på den reklam vi visar.

Vi använder informationen till att göra antaganden om vad som kännetecknar dig, dina intressen eller preferenser och till att visa målriktad reklam, som vi tror kan intressera dig. Vi kan också knyta samma denna information med ett efterföljande besök, ett köp eller en annan aktivitet, som du företar dig på deltagande annonsörers webbplatser, för att ta reda på hur effektiv reklamen är.

Även om vi kan använda en del av den information vi samlar in för att anpassa vår reklam till dig personligen, har vi konstruerat våra system så att de uteslutande väljer reklam utifrån data, som inte identifierar dig personligen och direkt. Vi kan t.ex. välja att visa reklam på grundval av vissa generella intresseområden eller segment, som vi har härlett ur (a) demografiska data eller intressedata, bland annat uppgifter du har lämnat, när du skapade en profil hos oss (t.ex. ålder, postnummer eller kön), demografiska data eller intressedata inhämtade från andra företag och en bred, geografisk placering härledd från din IP-adress, (b) de sidor du får visade och de hyperlänkar du klickar på, när du använder webbplatser och -tjänster hos Bonnier Publications-koncernen och Bonnier Publications-koncernens samarbetspartners.

 

 

 

Kontaktinformation

Bonnier Publications-koncernen tar gärna emot dina kommentarer till denna beskrivning om skyddet av dina personuppgifter. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss här.
Om du inte accepterar ovanstående villkor, ber vi dig lämna webbplatsen.

Med vänlig hälsning

Släkthistoria/Bonnier Publications International AS

Läs också

Kanske är du intresserad av...