Arkiv

När sångerskan Katri Böök skulle sjunga på Restaurang Rosenbad fick arrangören ansöka om tillstånd för konserten hos Stockholms polismästare.

Arkiv

I hundratals år har tull tagits upp av fartyg som passerade Öresund, men har det förts något register över dem som betalade den här tullen?

Arkiv

Länge var det svårt att skilja sig i Sverige. Här berättar Martin Ståhl hur hans morfars farmor lyckades.

Arkiv

Älvsborgs lösen lade tunga bördor på den svenska befolkningen. För att slippa kriget med Danmark tvingades alla vuxna svenskar betala en extra skatt. Bokföringen från denna beskattning kan utgöra en guldgruva för dagens släktforskare.

Arkiv

Undantaget var ett sorts pensionssystem för hemmansägare där gården byttes mot en trygg ålderdom. Allt var noga reglerat i undantagskontrakten.

Arkiv

Närmare 11 000 dömda brottslingars porträtt finns samlade i signalementsdatabasen vid Stockholms stadsarkiv.

Arkiv

Donationer till för­samlingar har oftast bokförts ordentligt. Den som har en givmild förfader kan hitta honom i kyrkans räkenskaper.

Arkiv

Om du har en släkting som varit fackligt eller politiskt aktiv kan du hitta uppgifter om denne i Arbetarrörelsens arkiv. Här berättar forskningsledaren Silke Neunsinger om vilken hjälp du kan få.

Arkiv

Bland lösdrivarna ryms många tragiska människo­öden och de finns väl dokumenterade i lös­drivarprotokoll och andra arkivhandlingar.

Arkiv

27 miljoner svenska dagstidningssidor har digitaliserats av Kungliga biblioteket. Hittills har av upphovsrättsliga skäl bara de äldsta tidningarna varit tillgängliga via nätet, men under coronakrisen kan man nu läsa alla tidningar i sin dator.

Arkiv

I husförhörslängderna står ibland till exempel "ägare till lägenhet Älvnäs 1" och jag undrar vad som menas med lägenhet i det här sammanhanget? Avser det bostadshus och är idag det vi kallar fastighet?

Arkiv

Fordonsregistret är inte något enbart för veteranbilsfantaster. Där kan också finnas mycket information om släktingar.

Page 1 / 4