Kyrkböcker

Jag har stött på en vigsel mellan en 24-årig kvinna och en 19-årig man. I vigselboken har prästen anmärkt: ”otidigt giftermål”. Vad betyder det?

Kyrkböcker

Nu blir det betydligt lättare att hitta norska kyrkböcker från första delen av 1800-talet.

Kyrkböcker

I en husförhörslängd om min farfars farfars far Bengt Johansson född på Näs 1749 står det några inledande ord jag inte kan tyda: ab/... ”Ställd under guds dom”. Det låter inte riktigt trevligt.

Kyrkböcker

I kartläggningen av dina anfäder kan du få unika uppgifter om familjens bekanta och släktingar om du granskar vad som står om dopvittnena i kyrkböckerna.

Kyrkböcker

Avlösningslängderna är lite knepiga att hitta, men ger information om kyrkliga straff som avtjänats och annat prästen fann viktigt att berätta om.

Kyrkböcker

När du har kört helt fast i din forskning kan kyrkobokföringens bilagor vara en möjlig väg framåt. Skribenten ger ett exempel när lysningshandlingar löste problemet.

Kyrkböcker

Vad betyder beteckningen ”ä.u.” i dödboken? Vår expert svarar på läsarfrågan!

Kyrkböcker

Vad betyder för­kortningen abs i husförhörslängdens anmärkningskolumn? Vår expert svarar på läsarfrågan!

Kyrkböcker

Prästerna var länge ålagda att skriva in "sällsynta händelser" i kyrkböckerna. I arkiven finns därför en skatt av anteckningar om återuppståndna pigor och andra märkligheter.

Kyrkböcker

Arkiv Digitals sökbara husförhörslängder får nu konkurrens från gratistjänsten Familysearch. Den har indexerat fyrtio års svenska husförhör som nu finns tillgängliga på nätet.

Kyrkböcker

Hur kommer det sig att en avliden persons ålder är fel med flera år i dödboken, undrar en läsare.

Kyrkböcker

Kyrkböckerna är den viktigaste arkivkällan för släktforskaren. De utgör kärnan i den stora mängd dokument som kan hjälpa dig att hitta dina anor.

Page 1 / 2