En grupp flottare har ställt upp för fotografering vid en timmerbröt i Faxälven, Långsele.
Yrken

Skogen är en av Sveriges viktigaste naturtillgångar. Men utan flottarnas riskfyllda slit hade timmerexporten kommit igång mycket senare.

Kroppar efter personer som dött i kolera hanteras
Sjukdomar

Under 1830-talet dyker en ny dödsorsak upp i svenska församlingsböcker: »cholera». Sjukdomen, som har kallats 1800-talets pest, spred skräck bland människorna, men ledde på sikt till stora förbättringar i städernas avloppsystem.

Livsöde

Han hade aldrig någon tränare, inte ens något träningsprogram. Ändå satte Gunder Hägg världsrekord på världsrekord i löpning under 1940-talet. Hårt skogsarbete, frisk luft och sunda vanor var hans recept på framgång.

Livsöde

År 1887 gav August Strindberg ut romanen Hemsöborna som handlade om människor han själv mött på en ö i Stockholms skärgård. Än idag bor ättlingar till dessa kvar där.

Yrken

Konstapel Åberg – nr 474 – tjänstgjorde vid det berömda blodbadet på Gustav Adolfs torg i Stockholm den 5 juni 1917. Den kände fotografen Axel Malmström fångade honom på bild.

Livsöde

För Maria Lindberg Howard blev hennes farfars fars minnesanteckningar början på arbetet med en stadsvandringsbok där läsaren får följa i hans fotspår runt Stockholm i mitten av 1800-talet.

Livsöde

När Stig Öberg i sin släktforskning nådde fram till 1600-talet upptäckte han en nyckelperson i mötet mellan svenskar och samer på 1600-talet – landshövdingen Johan Graan som själv hade både svenskt och samiskt påbrå.

Livet förr

En promenad på en kyrkogård avslöjar tydligt hur fort utvecklingen går. Många av de yrkestitlar man ser på gravstenarna är i dag helt okända på arbetsmarknaden. När mötte du senast en ölutkörare, hushållerska eller portvakt?

Livsöde

En från överklassen urspårad snickarlärling, sa han skämtsamt om sig själv. Under en stor del av 1900-talet var Carl Malmsten en av Sveriges tongivande inredningsarkitekter och möbelformgivare.

Livsöde

Upptäckten av släktnamnet Tretow på en gravsten i ett tv-program blev början på ett nytt äventyr för släktforskaren Håkan Wasén. Det ledde vidare till mötet med släktingar i Namibia i sydvästra Afrika.

Livsöde

Åren 1912–15 sattes en svensk militär styrka in i Persen för att bekämpa rövare längs landets vägar. Gunnar Sundström hittade två av styrkans officerare i sin släkt.

Livet förr

Landerier förekom på flera ställen i Sverige under 1500–1600-talet. Vad var utmärkande för dessa herrgårdsliknande byggnader?