Annons

Många svenska familjer känner till historien om gammelmorföräldrarna och deras syskon som seglade över havet under den stora emigrationen. Men detta är inte den enda svenska förflyttningen till landet i väster som kan ha skapat familjeled värda att utforska.

Trued Persson
Utvandringen

Skånske bondsonen Trued Persson utvandrade tidigt till Amerika. Där blev han känd som en orädd kritiker av slaveriet och behandlingen av indianerna. Han kallades banbrytare – ett ord som också ingick i titeln på hans självbiografi som publicerades 1937, drygt 30 år efter hans död.

Utvandringen

Miljoner brev skickades över Atlanten till Sverige under den stora emigrationsepoken. Ofta vandrade de mellan grannarna i byn, höglästes – och lockade än fler att flytta västerut.

Utvandringen

Först 1907, när den svenska massutvandringen till USA pågått i över 40 år, tillsatte regeringen en statlig utredning för att ta reda på varför så många svenskar lämnade hemlandet. Slutsatsen: Alldeles för lite hade gjorts för att förbättra medborgarnas tillvaro.

Utvandringen

Fyrtio år efter att han emigrerade till USA skrev Eleanor Sanders mormors far Nils hem till släkten i Sverige för första gången.

Utvandringen

Politik, handel, film och guld – det är bara några av de områden där driftiga svenskar utmärkte sig när de kom till USA. Här är tolv framgångsrika utvandrare!

Utvandringen

Ryktet att faster Alva blev dödad av sin man i USA har alltid florerat i släkten. När den amerikanska folkbokföringen inte gav något svar letade brorsbarnen vidare i tidningsarkiv på nätet.

Utvandringen

Hanna och Per Fröjd förlorade sin gård efter att de gått i borgen för Hannas bror. Per såg ingen annan lösning än att söka försörjning i Amerika. Hanna skulle komma efter, men så blev det aldrig.

Utvandringen

Många utvandrande svenskar övergav tanken på egen jordbruksmark och hamnade istället i det snabbväxande Chicago. Vid sekelskiftet var Chicago den stad, efter Stockholm, där flest svenskar bodde.

Utvandringen

År 1846 utvandrade profeten Erik Jansson och hans anhängare till USA för att grunda den religiösa kolonin Bishop Hill. I en ny utställning på Upplandsmuseet får vi svar på varför sekten bildades, och varför de emigrerade.

Utvandringen

Under den stora utvandringens tid tog mer än en miljon svenskar båten till Amerika. Augustprisvinnaren Magnus Västerbro berättar här om den långa och farliga resan.

Utvandringen

Kontrakt och handlingar (deeds) som gäller köp och försäljning av mark i USA kan vara användbara för den svenske släktforskaren som letar efter emigranter.

Page 1 / 4