Yrken

I september 1921 hölls det första riksdagsvalet där kvinnor både fick rösta och var valbara. I januari 1922 intog de första kvinnliga ledamöterna sina platser i riksdagen – en i första kammaren, fyra i den andra. De hälsades med orden: ”Mina herrar!”

Yrken

Profossen fanns i det militära och fungerade före det tidiga 1800-talet som bödel och utförde avrättningar och bestraffningar. Dock kunde yrket även ha en annan funktion. Historieprofessorn och författaren Lars Ericson Wolke reder ut begreppet då en läsare frågar om en anfader som var profoss i järnbruket Österbybruk på 1700-talet. Vid järnbruket fanns även en järnskrivare, vad gjorde denne?

Gustaf Dalén med hustrun Elma och troligen två av barnen
Yrken

För uppfinnaren och nobel-pristagaren Gustaf Dalén var släkten viktig. I och kring sin borgliknande villa vid AGA:s fabrik bodde förutom hans egen familj, hans far, syskon och andra släktingar från Västergötland.

En grupp flottare har ställt upp för fotografering vid en timmerbröt i Faxälven, Långsele.
Yrken

Skogen är en av Sveriges viktigaste naturtillgångar. Men utan flottarnas riskfyllda slit hade timmerexporten kommit igång mycket senare.

Yrken

Konstapel Åberg – nr 474 – tjänstgjorde vid det berömda blodbadet på Gustav Adolfs torg i Stockholm den 5 juni 1917. Den kände fotografen Axel Malmström fångade honom på bild.

Yrken

Vad gjorde en klockare, och vilken status hade han? Vår expert svarar på läsarfrågan!

Yrken

Det småländska glasriket har sina rötter i 1700-talets järnhantering. Det fanns hundratals framgångsrika glasbruk, som var betydande arbetsplatser.

Yrken

Bland alla vandrande och kringresande hantverkare på 1800-talet fanns det kvinnor som tillverkade och sålde smycken av människohår. De flesta kom från Våmhus socken i Dalarna och kallades hårkullor.

Yrken

De lämnade drängstugorna för att bygga 1800-talets järnvägar. Rallarna fick slita hårt och där de drog fram var de ofta illa sedda av de bofasta.

Yrken

En ana i början på 1800-talet verkar ha varit en så kallad postbonde. Finns det någonstans handlingar kopplade till postbönder och deras verksamhet sparade i arkiv? Fick de någon betalning? Vilka kunde bli postbönder?

Yrken

Vad gjorde en kolmätare – och vilken status hade de? Vår expert svarar på läsarfrågan!

Yrken

Snörflickor, kopplerskor, nummerflickor... Det var alla namn för den nya yrkesgrupp som växte fram i takt med att telefonin spred sig. De fick snabbt reda på det mesta som hände i byn.

Page 1 / 2