Swedish Broadway

Alla svenska USA-utvandrare fortsatte inte till Mellanvästern eller Chicago. Många blev kvar i New York, storstaden där de flesta emigrantfartyg lade till. Särskilt i stadsdelen Brooklyn kom svenskar att sätta sin prägel på miljön.

Atlantic Avenue i Brooklyn

Atlantic Avenue i Brooklyn, New York, kallades också Swedish Broadway efter alla svenskar som bosatte sig där. Så här såg det ut vid tunnelbanestationen 1910.

© Library of congress

Med ena handen på cykelstyret öppnade han fabriksgrinden och steg ut på gatan. Oscar Hedström hade verkligen längtat efter den frihetskänsla som tvåhjulingen gav honom.

Nu kände han att den långa arbetsdagen förtjänade en omväg hem. Doften av ångloken som nyss hade passerat hängde kvar i luften medan han korsade järnvägsspåren.

Träkåkar och nyrenoverade tegelhus

Längre bort, bakom en blandning av slitna träkåkar och nyrenoverade tegelhus, kunde han se den enorma bron över floden. När han passerade Elias Johnsons bokhandel såg han herr och fru Gustafson komma gående på trottoaren. De var finklädda – förmodligen på väg till veckogudstjänsten i Bethlehemskyrkan. Cykelturen genom Brooklyn en vanlig torsdagskväll fick Oscar att känna sig nöjd med sitt nya liv i Amerika.

År 1891 var Brooklyn fortfarande en egen stad, men förbunden med New York City via färjor – och sedan några år även den berömda Brooklyn Bridge. Stadens vidsträckta industriområde och stora hamn längs New York Bay och East River lockade tidigt sjömän, hantverkare och industriarbetare. Många av dem var nyanlända invandrare, och en inte obetydlig andel kom från Skandinavien. Delar av huvudgatan Atlantic Avenue kallades vid den här tiden ”Swedish Broadway”.

I en artikel i tidningen The Brooklyn Daily Eagle från 1891 kan man läsa att det bodde cirka 20 000 svenskar på Atlantic Avenue och de närliggande gatorna Pacific Street, Fourth Avenue och Dean Street. I dessa kvarter talades det nästan enbart svenska.

Svenska skyltar i spårvagnarna

Från och med 1901 fanns det svenska skyltar i spårvagnarna som drevs av Brooklyn Rapid Transit Company i Atlantic Avenue-området. Skyltar på engelska, tyska, italienska och jiddisch fanns i andra delar av Brooklyn, men just här var det svenska som gällde. Skyltarna gjorde det alltså möjligt att snabbt uppfatta inom vilken koloni man befann sig.

Men det fanns också många andra tecken på att omgivningen var svensk. En mängd olika inrättningars namn skvallrade om innehavarnas ursprung, exempelvis P R Johnsons restaurant och E Nyströms ”Tjensteanskaffningskontor” som låg nära Svenska Evangeliska Pilgrimskyrkan. Ytterligare exempel var Svenska bageriet, som fanns i det hus där Svenska Amerikanska Pressen tidigare hade hållit till.

Trots inflödet utgjorde svenskarna dock aldrig mer än en mycket liten andel av storstadens folkhav. År 1900 var svenskarna knappt en procent av befolkningen. Ändå lyckades de att hitta varandra. Även om det inte uppstod någon stadsdel lika omfattande som Swede Town i Chicago, formades svenska enklaver alltså vid Atlantic Avenue i Brooklyn, men också i mindre format på Manhattan och i Bronx. Svenskarna var en tillräckligt stor befolkningsgrupp för att lämna avtryck i storstaden.

Många invandrargrupper hade egna tidningar där nyheter och information spreds i New York och över hela det väldiga landet. Det startades flera svenska tidningar i Brooklyn och New York som inte blev särskilt långlivade.

Svenska tidningar

Svenska Posten (1880–86), New Yorks Svenska Härold (1886–87), Framåt (1892–97) och Svensk-Amerikanska Pressen (1896–99) är bara några av de svenska tidningar som gavs ut i staden. Störst av dem alla var dock Nordstjernan, som faktiskt existerar än idag.

Den gavs ut varje lördag och kunde köpas i tidningskiosker landet runt. Nordstjernan förmedlade nyheter om hemlandet, men skrev också om ämnen som var aktuella just för svenskar i närområdet. De svensktalande i New York var därför den primära målgruppen och de läste tidningen med stort intresse.

För nyanlända som inte kunde engelska var Nordstjernan en ovärderlig resurs när de skulle söka bostad och jobb. Här kunde man också få veta var man köpte snus och enbärsdricka!

Måns Petter Fröberg föddes i Småland 1873. Som tonåring kom han till USA, bytte namn till Peter Froeberg och blev en av Upsala Colleges elever. Han berättar i sin dagbok mycket om vardagen under sin tid på skolan i Brooklyn.

Han förklarar hur mycket han själv gynnades av studierna. Froeberg hade bara gått några få år i folkskolan i Sverige och efter att han hade emigrerat till USA jobbade han i en svensk butik där han endast pratade svenska med kunderna och läste svenska böcker. Froeberg var 20 år när hans chef föreslog att han skulle börja studera vid Upsala College som då precis hade öppnat. ”Upsala student! Kan du tro hur stolt jag kände mig att kunna bära den titeln?” skriver han.

Iduna Societeten

Alla Upsalaelever var med i Iduna Societeten som träffades varje fredag och även gav ut en skoltidning. Debattklubben Klippan träffades varje lördag. Där debatterades många ämnen, bland annat ”Vem gjorde mest för den lutherska kyrkan, Gustavus Adolphus eller Luther?”, ”Borde USA erkänna Kuba som ett fritt och självständigt land?” samt ”Borde svenskamerikaner ge upp modersmålet?”

De svenska kvarteren i New York fungerade på många sätt som ett eget samhälle som skapade sina egna institutioner när ett behov uppstod. Det första steget för att inrätta ett svenskt sjukhus i Brooklyn togs till exempel 1896, när den exklusiva svenska Vasaklubben höll ett möte med fyrahundra personer för att utse en kommitté som skulle planera projektet.

Sedan dröjde det fram till midsommardagen 1906 innan Svenska sjukhuset i Brooklyn kunde invigas med sång av medlemmarna i en av de mest kända svenska organisationerna i Brooklyn på den tiden: Gleeklubben.

Klubbens sångare uppträdde ofta och var mycket kända bland de svenska invånarna i New York. Bland annat medverkade de vid en ceremoni när en byst föreställande 1700-talsskalden Carl Michael Bellman avtäcktes i Bay View Park 1894 och vid en årlig maskerad inför tusen människor i Saengerbund Hall.