SvarNär det gäller begreppet lägenhetsägare i husförhörslängderna har det inte samma betydelse som idag. Det handlar alltså inte om bostadshus i modern mening.

Istället syftar begreppet på jordegendomar som inte var satta i mantal, med andra ord slapp ägaren de skatter som hörde ihop med detta. Enklast är att se det som ett friköpt torp på en tomt som ofta var avsöndrad. Det centrala är att man ägde torpet, som ju framgår av begreppet.

En sådan lägenhet kunde vara ganska stor, speciellt i slutet av 1800-talet. Vanligen var det emellertid en mindre egendom.

Publicerad i Släkthistoria 2019/10