Arbetarrörelsens arkiv skär ner

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek skär ner med sju tjänster – en tredjedel av personalstyrkan. Ingen bibliotekarie blir kvar. – Den krassa verkligheten är ekonomin. Vi har fått för stor kostym och tyvärr är personalen en stor kostnad, säger tf institutionschef Monica Sparrman till Biblioteksbladet.

Förstamajdemonstration i Stockholm 1902, samma år som Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek bildades.

© Nordiska museet

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek innehåller samlingar från hela den svenska arbetarrörelsens historia. Det är tillgängligt för såväl forskare som allmänhet både på nätet och i lokalerna i Flemingsberg.

Nu tvingar det ekonomiska läget arkivet att spara. Sju tjänster tas bort, vilket gör att samtliga bibliotekarier försvinner. De flesta av de femton anställda som blir kvar är arkivarier.

– Till slut hamnar man i ett läge där man måste agera, annars skulle det bli konkurs och det tänker vi inte försätta oss i, säger tillförordnade institutionschef Monica Sparrman till Biblioteksbladet.

Man kommer också att upphöra med bokinköp under 2020 för att spara pengar.

Mer om arkivet i Släkthistoria

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek bildades 1902 och är världens äldsta i sitt slag. I aprilnumret av Släkthistoria kommer vi att berätta mer om arbetarrörelsens framväxt i Sverige och hur man som släktforskare får ut det mesta av Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.