Var hittar man landkontrakten?

Kontrakt och handlingar (deeds) som gäller köp och försäljning av mark i USA kan vara användbara för den svenske släktforskaren som letar efter emigranter.

Skörd i Montana 1868.

© Nordiska museet

Land Records kan innehålla två typer av viktiga uppgifter för släktforskaren. För det första anger de ofta släktskapsband, speciellt när en grupp av arvingar gemensamt säljer någon ärvd fastighet. För det andra placerar de individer i en viss tid och plats, så att forskaren kan sortera människor och familjer i grannskap och närbesläktade grupper.

Genom att lokalisera personer med hänvisning till åar och andra naturliga egenskaper hjälper köpehandlingar, lagfarter och lokala skattelängder forskaren att skilja en John Anderson, Marksons son, från en annan John Anderson i samma county.

De flesta män ägde mark

Före inbördeskriget ägde de flesta fria, vuxna männen jord; så om köpebrev och annat i ett område överlevt kriget och inte nämner din förfader, bör du omvärdera antagandet att han bodde i området. De flesta nya släktforskare underskattar vikten av att använda Land Records för att knyta människor till specifika orter.

Land Records är uppdelade i två huvuddelar. Den första handlar om fastighetsdokumenten – till exempel militära bounty lands (sådana fastigheter som krigsveteraner kunde få).

Den andra handlar om skillnader mellan fastigheter som fanns sedan länge, som kallades Colonial Land Grants eller Patents och sådana som bildats senare. Exempel på de senare var de som var resultat av olika Homestead Acts. Den första var den från 1862, enligt vilken man kunde få ett Homestead om 160 acres (64 hektar) för endast 18 dollar, men man måste stanna på "gården" i fem år och och odla upp mark, innan man kunde få lagfart på gården. Denna mark ägdes innan av staten eller någon delstat, eller järnvägsbolag.

Om man vet i vilken delstat och county en sökt person bodde kan man söka efter en så kallad Plat book, som är en karta över ett visst område och där de olika ägarna kan finnas omnämnda.

Land Records på nätet

Mycket av Land records har mikrofilmats av Utah Genealogical Society, och kommer troligen att finnas tillgängliga på internet hos Familysearch.

På Familysearch finns en handledning till Land Records på engelska.

Ancestry finns ”U.S. General Land Office Records, 1776–2015”, som ser ut att innehålla de 13 ursprungliga staterna.

Böcker om Land Records

Det finns en amerikansk bok om ämnet – Digging for Ancestors: An In-depth Guide to Land Records, av Michelle Roos Goodrum (2013).

På svenska finns Land Records kortfattat omnämnda i boken Emigrantforska! Steg för steg av Per Clemensson och Kjell Anderson (1996) och i Emigrantforska på nätet, av Ted Rosvall och Anna-Lena Hultman. Sveriges Släktforskarförbunds handbok 15 (2017).

Publicerad i Släkthistoria 8/2018