Nya sökmöjligheter i Ellis Island-registret

Släktforskningsföretaget My Heritage har gjort nära 27 miljoner nya uppgifter sökbara i Ellis Island-arkiven, något som kan komma att visa sig vara mycket användbart för emigrantforskare.

Efter indexering är det lättare att söka i passagerarlistorna.

Från 1892 fram till 1954 var Ellis Island utanför New York ankomstplats för miljontals europeiska immigranter. Alla registrerades i passagerarlistor.

Under de första åren var informationen som skrevs ner om de ankomannde knapphändig, men 1897 började man ställa kompletterande frågor, bland annat om namn och adress till den person i USA som de skulle till. Från 1907 började man även registrera namn och adress på närmaste släkting i hemlandet.

På webbplatsen för stiftelsen som ansvarar för Ellis Island, libertyellisfoundation.org, har det länge gått att söka gratis på 50 miljoner indexerade passagerarnamn från listorna och se de avfotograferade sidorna, men nu har My Heritage, som är en betaltjänst, förädlat arkivmaterialet ytterligare ett snäpp. Företaget har indexerat även namnen från passagerarlistorna på de personer som immigranterna skulle till i USA och på närmaste släkting i hemlandet.

Hitta emigranter genom släktingar

I många familjer var det vanligt att något av de äldre syskonen emigrerade till USA först. När familjens första emigrant väl var etablerad stod de ofta som mottagare av yngre syskon, kusiner och syskonbarn i passagerarlistorna. De nya sökmöjligheterna gör det alltså lättare att hitta emigranter i Ellis Island-registret genom att söka på släktingar till personen som emigrerade tidigare eller på personens nära släktingar som blev kvar i Sverige.

FLER FORSKARTIPS I SLÄKTHISTORIAS NYHETSBREV!

En annan förbättring jämfört med databasen på libertyellisfoundation.org är att My Heritage har fogat samman första och andra sidan på de passagerarlistor som består av två sidor med frågor. Dessa har varit lite svåra att para ihop tidigare.

My Heritages databas inkluderar även indexerade uppgifter hämtade ur passagerarlistorna från Castle Garden och Barge Office, dit emigranter anlände innan Ellis Island invigdes. Även dessa finns i registerform gratis att tillgå på annat håll på nätet, närmare bestämt på castlegarden.org.

Publicerad i Släkthistoria 1/2018