Den långa historien om amerikanska svensk-ättlingar

Många svenska familjer känner till historien om gammelmorföräldrarna och deras syskon som seglade över havet under den stora emigrationen. Men detta är inte den enda svenska förflyttningen till landet i väster som kan ha skapat familjeled värda att utforska.

Nedan beskriver vi i bakvänd kronologisk ordning de event som skapat den stabila svenska närvaron som vi finner i USA idag.

Den stora utvandringen

Den mest omtalade svensk-befolkningen i framtidens land är såklart ättlingarna från den stora emigrationen. Mellan 1821-1930 beräknas det att 1,3 miljoner svenskar trotsade havet för att nå Ellis Island i New York för att starta ett nytt liv. Därifrån begav de sig långa vägar västerut för att ta del av guldruschen och industrialiseringen.

Det var förstås inte bara slit och arbete på dagarna. På den tiden hade man såklart inte samma tillgång till online casino som man gör idag, men svenskar var ändå ofta gäster kring spelborden på hjulångarna. Där var främst poker ett populärt kortspel, och var ett trevligt sätt att spendera tiden när man inte grävde efter guld.

Det beräknas att 200,000 svenskar återvände hem efter några år, men över en miljon stannade kvar. Detta märks än idag: i den amerikanska folkräkningen 1990 påträffades 4,7 miljoner svenska ättlingar, och idag ryktas det att det finns nästan lika många svenskättlingar i USA som det finns svenskar i Sverige.

”Nya Sverige”: Sveriges amerikanska koloni

Kanske minst välkänt är det faktum att Sverige hade en amerikansk koloni. 1637, två hundra år innan den stora emigrationen, anlände och bosatte sig de första svenska kolonisterna längs med Delaware floden.

Gustav II Adolf hade tidigare beslutat att Sverige skulle bli en kolonimakt att räkna med, men efter förlusten av tullindragande Preussen 1935 fick man vidga vyerna. Axel Oxenstierna lyckades då göra en överenskommelse med Nederländerna som redan hade grundat Nya Amsterdam – nuvarande New York. Holländarna skulle betala halva svenska resan för att grunda en svensk koloni i Amerika.

1637 anlände därför två svenska skepp, Kalmar Nyckel och Fågel Grip, längs Amerikas kust. Skeppen var del av Söderkompaniet, omdöpt till Nya Sverige efter den holländska donationen. 1638 signerades köpet av kolonin Nya Sverige som alltså låg längs Delaware-floden söder om Philadelphia. Kolonin var del av nuvarande Pennsylvania och New Jersey.

Den svenska upptäckten

Faktiskt var det även svenskar som var de första som upptäckte Amerika. Efter att ha seglat vilse i dimman på väg mot Grönland skymtade vikingen Bjarne Herjolfsson den skogrika kusten av Amerika, men återvände utan att stiga i land. Väl landsatt på Grönland – en dåvarande växande vikingakoloni – upptäckte han vikten utav sin upptäckt.

Dryga årtiondet senare seglade de svenska vikingarna ledda av Leif Eriksson tillbaka till landet i väster. Dessa var de första européer som slog sig ner på marken som de kallade Vinland i norra Amerika i dagens Newfoundland-området. Efter att ha byggt upp bodar döpte de sin by till Leifsbúdir som man beräknar ha byggts runt år 1000 ef.K.

Det skulle dröja hela 500 år till innan Christoffer Columbus satte fot på den amerikanska marken.