Ny utställning om erikjansarna

År 1846 utvandrade profeten Erik Jansson och hans anhängare till USA för att grunda den religiösa kolonin Bishop Hill. I en ny utställning på Upplandsmuseet får vi svar på varför sekten bildades, och varför de emigrerade.

Kabinettporträtt på erikjansare tagna i Bishop Hill från 1860-talet till 1880-talet.

© Repro: Sören Hallgren/Bishop Hill-sällskapet

"Utopi på prärien. Skuldsatt men syndfri" heter den nya utställningen på Upplandsmuseet i Uppsala som öppnar den 15 november.

Utställningen baseras på forskning av Irene Flygare och Marja Erikson som båda studerat situationen i de uppländska socknarna Torstuna och Österunda under 1800-talet. Det var där Erik Jansson grundade sin sekt. De har bland annat kommit fram till att ekonomiska faktorer spelade en viktig roll. Exempelvis hade bygden drabbats av missväxt innan väckelsen bröt ut.

Lyfter fram fem personer

– I utställningen presenterar vi fem personer i Erik Janssons krets som vi menar hade stort inflytande på utvecklingen. Bland dem fanns både hans mor Sara Ersdotter och hans hustru Maria Larsdotter, berättar Marja Erikson, avdelningschef på Upplandsmuseet.

Norrländsk väckelse av j W Wallander.

© Ur Svenska folkets livf och leverne, Uppsala universitetsbibliotek

Utöver dem presenteras även storbonden Anders Larsson som hade gått i konkurs på grund av missväxten och sedan anslöt tills sekten och följde med den till USA. Väl där hoppade han av och blev senare en framgångsrik läskedrycksfabrikör i Chicago.

Den lokale länsmannen Johan Erik Ekblom porträtteras också eftersom han behandlade sektmedlemmarna oväntat rättvist och sedan redde ut det ekonomiska kaos utvandrarna lämnade efter sig. Den femte personen som utställningen lyfter fram är Erik Janssons piga Anna-Maria Stråle som deltog i sekten ända till den splittrades på 1860-talet.

Hans Roslings möte med erikjansarna

Vid utställningens vernissage den 15 november kommer två av erikjansarnas amerikanska ättlingar, Janene Blodgett och Martha Ray, att delta. Deras förfäder utvandrade, men lämnade en bror kvar hemma på gården. Denne blev i sin tur förfader till den kände läkaren Hans Rosling.

Den 16 november visas på museet en film från när Rosling mötte sina amerikanska släktingar. I samband med filmvisningen hålls ett samtal där bland annat Blodgett, Ray och Hans Roslings dotter Anna deltar. Utställningen pågår till 1 december 2020.

Läs mer i Populär Historia: Erikjansarna i Bishop Hill