Från slutet av 1800-talet fram till mitten av 1900-talet var kol världens viktigaste energikälla. En kolmätare ansvarade för att leveranserna av kol var korrekta enligt de fastställda måttsystemen.

Enligt Mats Hayen på Stockholms stadsarkiv hade kolmätarna löner som motsvarade kvalificerade arbetare och lägre tjänstemän. Någon längre utbildning krävdes inte.

Som kolmätare kunde man vara anställd både av företag och myndigheter. Förmodligen ansågs din förfaders rang i socknen vara hög eftersom han fick en sådan fin placering.

Publicerad i Släkthistoria 2/018