Vad var en vindragare?

Många av mina förfäder bodde i trakten kring Stockholm och några arbetade i staden. Min farfars morfars far benämns som vindragare. Vad arbetade han med?

Svar De som var yrkesverksamma i städerna var indelade i olika grupper. För att få ägna sig åt ett yrke var man tvungen att tillhöra ett skrå, ett slags förening. Vindragarna fanns i huvudsak i hamnstäder. Deras uppgift var att ta emot leveranser av vin och sprit vid båtarna. I Stockholm arbetade de företrädesvis vid Skeppsbron. Det var ett viktigt och aktat yrke. En vindragare skulle öppna faten och kolla kvaliteten och alkoholstyrkan.

Man vet att vindragarämbetet i Stockholm grundades under 1600-talets senare hälft. Det hade sitt kontor på Stora Hoparegränd i Gamla stan. Från mitten av 1700-talet hade vindragarna som tillhörde detta skrå ensamrätt på att ordna med transporten från fartygen och till de källare dКr tunnorna skulle förvaras. Viss hantering kunde dock skötas av vinhandlarna.

När skråväsendet upphörde i mitten på 1800-talet fanns det kvar ett organiserat vindragarlag i Stockholm långt in på 1900-talet.

Publicerad i Släkthistoria 6/2014

Läs också:
Yrken

Jag söker efter uppgifter om hantverkare i gamla tider. Var kan jag hitta sådan information?

Yrken

I september 1921 hölls det första riksdagsvalet där kvinnor både fick rösta och var valbara. I januari 1922 intog de första kvinnliga ledamöterna sina platser i riksdagen – en i första kammaren, fyra i den andra. De hälsades med orden: ”Mina herrar!”

Yrken

År 1781 kom Johan Törnström till Karlskronavarvet, handplockad för att snida galjonsfigurer till örlogsskeppen. Sedan dess har släkten Törnström varit varvet troget, dock med modernare arbetsuppgifter.