Det finns vissa uppgifter om postbönderna i verifikationerna till länsräkenskaperna, men som man kan ana av källans namn handlar det främst om ekonomisk information. Verifikationerna finns i två exemplar, ett på Riksarkivet Marieberg och ett i länsstyrelsens arkiv på respektive landsarkiv.

FLER FORSKARTIPS I SLÄKTHISTORIAS NYHETSBREV – ANMÄL DIG NU!

Postbonden hörde ihop med fastigheten, som var ett så kallat postbonde-hemman och låg nära huvudvägarna. Dessa bönder fick viss ersättning, och var dessutom befriade från skjutstjänst. Innan indelningsverket tillkom i slutet av 1600-talet slapp de också risken att tas ut i krigstjänst, något som annars drabbade var tionde eller femtonde bonde.

Publicerad i Släkthistoria 2/2018

Läs mer om postbönder i Populär Historia: Brevet ska fram!