Hur hittar jag postbonden?

En ana i början på 1800-talet verkar ha varit en så kallad postbonde. Finns det någonstans handlingar kopplade till postbönder och deras verksamhet sparade i arkiv? Fick de någon betalning? Vilka kunde bli postbönder?

Postdiligens och posthorn från slutet av postbonde-eran.

© Torkel Lindeberg/IBL & Bo Andersson/Postmuseum

Det finns vissa uppgifter om postbönderna i verifikationerna till länsräkenskaperna, men som man kan ana av källans namn handlar det främst om ekonomisk information. Verifikationerna finns i två exemplar, ett på Riksarkivet Marieberg och ett i länsstyrelsens arkiv på respektive landsarkiv.

FLER FORSKARTIPS I SLÄKTHISTORIAS NYHETSBREV – ANMÄL DIG NU!

Postbonden hörde ihop med fastigheten, som var ett så kallat postbonde-hemman och låg nära huvudvägarna. Dessa bönder fick viss ersättning, och var dessutom befriade från skjutstjänst. Innan indelningsverket tillkom i slutet av 1600-talet slapp de också risken att tas ut i krigstjänst, något som annars drabbade var tionde eller femtonde bonde.

Publicerad i Släkthistoria 2/2018

Läs mer om postbönder i Populär Historia: Brevet ska fram!