Var hittar jag information om hantverkare?

Jag söker efter uppgifter om hantverkare i gamla tider. Var kan jag hitta sådan information?

SVAR:** Skråarkiven är av stort intresse när man vill veta mer om hantverkare i städer. De kan finnas på många olika ställen, till exempel hos landsarkiv, stadsarkiv och museer.

På Nordiska museet i Stockholm finns dock en sammanställning av var alla skråarkiv finns, så det är en bra plats att börja på.

Om det gäller hantverkare i Stockholm är chansen stor att uppgifterna finns på Stockholms stadsarkiv, eftersom de har ett nittiotal skråarkiv där. En lista över dessa finns på nätet, på Nationella arkivdatabasen (NAD). Länk finns frånStadsarkivets hemsida, där man också kan läsa om skråarkiven.