Var hittar jag information om hantverkare?

Jag söker efter uppgifter om hantverkare i gamla tider. Var kan jag hitta sådan information?

SVAR:** Skråarkiven är av stort intresse när man vill veta mer om hantverkare i städer. De kan finnas på många olika ställen, till exempel hos landsarkiv, stadsarkiv och museer.

På Nordiska museet i Stockholm finns dock en sammanställning av var alla skråarkiv finns, så det är en bra plats att börja på.

Om det gäller hantverkare i Stockholm är chansen stor att uppgifterna finns på Stockholms stadsarkiv, eftersom de har ett nittiotal skråarkiv där. En lista över dessa finns på nätet, på Nationella arkivdatabasen (NAD). Länk finns frånStadsarkivets hemsida, där man också kan läsa om skråarkiven.

Läs också:
Yrken

I september 1921 hölls det första riksdagsvalet där kvinnor både fick rösta och var valbara. I januari 1922 intog de första kvinnliga ledamöterna sina platser i riksdagen – en i första kammaren, fyra i den andra. De hälsades med orden: ”Mina herrar!”

Yrken

Många av mina förfäder bodde i trakten kring Stockholm och några arbetade i staden. Min farfars morfars far benämns som vindragare. Vad arbetade han med?

Yrken

Vad gjorde en kolmätare – och vilken status hade de? Vår expert svarar på läsarfrågan!