Vad var en frälseinspektor?

Ibland dyker titeln frälseinspektor upp i kyrkböcker och protokoll. Vad gjorde en sådan?

Enligt Bara häradsrätt hette frälseinspektorn på Skabersjö slott Pantel Mickaelis år 1738.

© Jorchr

Svar En frälseinspektor var chef på ett frälsegods, alltså en ställföreträdare för gårdens ägare. Själva termen dyker upp första gången 1733, innan dess sade man frälse­fogde och under medeltiden syssloman.

Inspektorn såg till att alla på gården utförde sina sysslor och det i rättan tid. Han var både tillsynsman och arbetsledare. Som sådan skulle han vara först uppe på morgonen och den siste att lägga sig på natten, som det står i gamla hushållsböcker från 1500- 1600- och 1700-talen.

Det låg vidare på inspektorns ansvar att avgifter från bönder, såsom timmer, hölass och ägg, kom in. Han hade uppsyn över jägare så att de inte stal av bytena och såg till att fiskarna skötte om gårdens fiskeredskap. Inspektorn hade också rätt att döma och bestraffa gårdsfolket.

Företrädde arbetsgivaren i häradsrätten

På en inspektor ställdes höga krav, han förväntades vara nykter (!), noggrann och lojal. Han tog alltså ett enormt ansvar och kunde företräda sin arbetsgivare i juridiska frågor i till exempel häradsrätten.

Oftast var inspektorerna adelsmän, medan andra arbetsbefäl som rättare och trädgårdsmästare vanligen inte var ståndspersoner. Det var vanligt att en son efterträdde sin fader på tjänsten och hade man ingen egen gård att ta över var inspektor ett passande yrke.

För den som vill veta mer om titlar som inspektor, hemmansägare och patroner rekommenderas historikern Carl Mikael Carlssons avhandling Det märkvärdiga mellantinget – jordbrukares sociala status i omvandling 1780–1900.