Lär dig mer om textilindustrin

Här hittar du länkar till material om textilindustrin och dess arbetare.

I nummer 4 skriver vi mycket om textilindustrin. Här hittar du länkar till material om textilindustrin och dess arbetare:

Norrköping var en av de första och viktigaste textilstäderna. De stora industriernas arkiv finns bevarade. Anrika Drags fyller 225 hyllmeter i Landsarkivet i Vadstena. Där finns också Bergs, Brücks, Törnell & Ringström samt Förenade Yllefabrikerna (YFA).
riksarkivet.se/vadstena

Handlingar från Norrköpings bomllsväveri (Tuppen) finns i siste ägaren Gamlestadens fabrikers AB:s arkiv i Landsarkivet i Göteborg. Där finns också mycket om den västsvenska textilindustrin.
riksarkivet.se/goteborg

Holmens bruks arkiv finns fortfarande hos företaget.
www.holmen.com/sv

Lokalt fackligt material från och protokoll från Norrköpings Socialdemokratiska Arbetarekommun från Norrköpings kommunistiska arbetarekommun finns i Norrköpings föreningsarkiv:
www.nfarkiv.se

Textilarbetareförbundet bildades 1890 och gick 1972 upp i Beklädnadsarbetarnas förbund, vars samlingar finns i Malmö stadsarkiv. Där finns också arkiven från de stora textilindustrierna i Malmö:
www.malmo.se/Medborgare/Kultur–noje/Arkiv–historia/Stadsarkivet.html

I Norrköpings stadsarkiv finns många dokument från textilindustrins uppgång och fall, till exempel ritningar och fotografier från Holmens bruk och mycket om den kulturellt och socialt inriktade Norrköpingsarbetareförening, som bildades redan 1860: www.norrkoping.se/organisation/kommunen/kommunstyrelsen/kskontor/kommunservice/stadsarkiv/

Om den västsvenska textilindustrin och Borås kan man hitta information på: www.knallestaden.se

I Borås finns också textilmuseet, som är under ombyggnad och som kommer att öppna med nya samlingar 2015:
www.textilmuseet.se

Läs också:
Yrken

Profossen fanns i det militära och fungerade före det tidiga 1800-talet som bödel och utförde avrättningar och bestraffningar. Dock kunde yrket även ha en annan funktion. Historieprofessorn och författaren Lars Ericson Wolke reder ut begreppet då en läsare frågar om en anfader som var profoss i järnbruket Österbybruk på 1700-talet. Vid järnbruket fanns även en järnskrivare, vad gjorde denne?

Yrken

I september 1921 hölls det första riksdagsvalet där kvinnor både fick rösta och var valbara. I januari 1922 intog de första kvinnliga ledamöterna sina platser i riksdagen – en i första kammaren, fyra i den andra. De hälsades med orden: ”Mina herrar!”

Yrken

Jag söker efter uppgifter om hantverkare i gamla tider. Var kan jag hitta sådan information?