Lär dig mer om textilindustrin

Här hittar du länkar till material om textilindustrin och dess arbetare.

I nummer 4 skriver vi mycket om textilindustrin. Här hittar du länkar till material om textilindustrin och dess arbetare:

Norrköping var en av de första och viktigaste textilstäderna. De stora industriernas arkiv finns bevarade. Anrika Drags fyller 225 hyllmeter i Landsarkivet i Vadstena. Där finns också Bergs, Brücks, Törnell & Ringström samt Förenade Yllefabrikerna (YFA).
riksarkivet.se/vadstena

Handlingar från Norrköpings bomllsväveri (Tuppen) finns i siste ägaren Gamlestadens fabrikers AB:s arkiv i Landsarkivet i Göteborg. Där finns också mycket om den västsvenska textilindustrin.
riksarkivet.se/goteborg

Holmens bruks arkiv finns fortfarande hos företaget.
www.holmen.com/sv

Lokalt fackligt material från och protokoll från Norrköpings Socialdemokratiska Arbetarekommun från Norrköpings kommunistiska arbetarekommun finns i Norrköpings föreningsarkiv:
www.nfarkiv.se

Textilarbetareförbundet bildades 1890 och gick 1972 upp i Beklädnadsarbetarnas förbund, vars samlingar finns i Malmö stadsarkiv. Där finns också arkiven från de stora textilindustrierna i Malmö:
www.malmo.se/Medborgare/Kultur–noje/Arkiv–historia/Stadsarkivet.html

I Norrköpings stadsarkiv finns många dokument från textilindustrins uppgång och fall, till exempel ritningar och fotografier från Holmens bruk och mycket om den kulturellt och socialt inriktade Norrköpingsarbetareförening, som bildades redan 1860: www.norrkoping.se/organisation/kommunen/kommunstyrelsen/kskontor/kommunservice/stadsarkiv/

Om den västsvenska textilindustrin och Borås kan man hitta information på: www.knallestaden.se

I Borås finns också textilmuseet, som är under ombyggnad och som kommer att öppna med nya samlingar 2015:
www.textilmuseet.se