Fler artiklar av Ewa Klingberg:

Livet förr

I en husförhörslängd har en läsare stött på en änka som stod med på listan "sexmansbefattning". Vår expert reder ut begreppet!

Kyrkböcker

Vad betyder för­kortningen abs i husförhörslängdens anmärkningskolumn? Vår expert svarar på läsarfrågan!

Kyrkböcker

Hur kommer det sig att en avliden persons ålder är fel med flera år i dödboken, undrar en läsare.

Stjärnsunds kyrka i Dalarna.
Släktforskning

Vad var en kapellförsamling och hur skiljde den sig från en vanlig församling? Vår expert Ewa Klingberg svarar på läsarfrågan!

Almby gamla fattigstuga.
Släktforskning

När det står "på socknen" som plats när en person avlidit – vad betyder det? Visste inte prästen var de bodde?

Släktforskning

Hur anger man källor på bästa sätt när man släktforskar? Och hur numrerar man generationer? Vår expert Ewa Klingberg svarar på läsarfrågan!

Livet förr

Jag undrar vad som kunde ingå i en pigas eller bondkvinnas hemgift när hon gifte sig på 1700- och 1800-talen. Hur lång tid kunde det ta att tjäna ihop till den? Och var det bara kvinnan som förde med sig saker i boet?

Släktforskning

När ett omyndigt barn dog, upprättades då en bouppteckning? Våra experter svarar på släktorskarnas frågor.

Släktforskning

När en kvinna skriftligt ger fadern till hennes barn rätt att ingå äktenskap med ”hvem som honom godt synes” – innebär det att han är befriad från faderskapet? Vår expert svarar på läsarfrågan!

Yrken

Många av mina förfäder bodde i trakten kring Stockholm och några arbetade i staden. Min farfars morfars far benämns som vindragare. Vad arbetade han med?

Släktforskning

Det är svårt att tyda handstilen i gamla brev. Kan man vända sig någonstans och få hjälp med att tyda vad det står?

Livet förr

Kan man utläsa något om social position eller status utifrån vilken hatt folk bar?