Avsade Sven sig faderskapet?

I ett bevittnat dokument tillåter modern till min anfader Svens barn honom att ingå äktenskap med ”hvem som honom godt synes”. Avsade han sig då faderskapet eller hade det en annan innebörd?

Att ingå äktenskap med "hvem som honom godt synes”, vad innebär det?

FRÅGA En anfader, Sven Runström, föddes den 21 maj 1773 i Simrishamn. I juni 1796 föddes ett ”oäkta” flickebarn till Anna Stina Broberg, som det visade sig att Sven Runström var far till. Han erkände att han under äktenskapslöfte hade lägrat Anna Stina men senare ångrat sitt löfte. Då han erkänt utdömde kyrkan ett bötesstraff där pengarna skulle användas till barnets uppfostran.

När flickan var tre år hade Sven skaffat en ny kärlek som han ville gifta sig med – och nu kommer det ovanliga – Anna Stina skrev under ett bevittnat dokument där hon tillät Sven att ingå äktenskap med ”hvem som honom godt synes”. Dokumentet är undertecknat i juni 1799.

Hur vanligt var detta förfaringssätt år 1799 och varför skrevs dokumentet? Betyder denna ”skilsmässa” – eller vad man kan kalla det – att Sven avsade sig faderskapet eller hade det en annan innebörd? Sven gifte sig den 22 september 1799 med kärleken Cajsa Lena Malmström, som faktiskt hade skilt sig från sin man för att ingå äktenskap med Sven.

SVAR Att ha sexuellt umgänge utanför äktenskapet var straffbart inför både den världsliga lagen och den kyrkliga. Vid den här tidpunkten kunde kvinnan klara sig undan de böter som utmättes av kyrkan om hon begått brottet under äktenskapslöfte. Det var bindande och ett barn som tillkommit på dessa premisser räknades som fött i den äkta sängen och fick därmed en bättre ställning i samhället.

Dokumentet som Anna Stina Broberg undertecknat var förmodligen till för att lösa Sven Runström från äktenskapslöftet. Jag kan tänka mig att det i annat fall uppstått problem vid lysningen inför hans vigsel med Cajsa Lena Malmström. Däremot anses han säkert fortfarande som far till dottern.

Man får nog anta att förfaringssättet inte var så vanligt utan att de flesta par valde den enklaste vägen, alltså att vigas i enlighet med den kyrkliga traditionen. Det var nog inte så trevligt att behöva stå till svars både vid tinget och inför kyrkan.

Kanske vore det idé att kontrollera om det finns någon bouppteckning efter Sven Runström och om dottern är nämnd i denna.