Vad betyder "på socknen"?

Fråga: I de allra flesta fall har jag funnit var mina förfäder dog. Men det finns några undantag. Jag har tre anor som dog i början av 1800-talet och på samtliga anges platsen till ”på socknen”. Vad betyder det? Visste inte prästen var de bodde?

Almby gamla fattigstuga.

Fattigstugan i Almby.

© Örebro läns museum

Svar För dem som inte hade egna medel eller anhöriga som tog vård om dem kunde det bli besvärligt på ålderns höst.

Som sista utväg fick man helt enkelt flytta in i fattigstugan eller flytta runt bland socknens gårdar enligt ett i förväg uppgjort schema. Också föräldralösa barn och änkor eller sjuka, även om de inte var så gamla, kunde hamna i den här situationen.

Deras uppehälle bekostades alltså av kyrkan som i sin tur fick pengarna genom gåvor och avgifter som togs ut vid olika ceremonier såsom vigsel, dop och begravning. När en person som fick fattigvård dog noteras det oftast ”på socknen” eller ”i fattigstugan”.

Uppgifter som rör fattigvården kan fram till mitten av 1800-talet finnas i sockenprotokollen.

Läs också:
Arkiv

Undantaget var ett sorts pensionssystem för hemmansägare där gården byttes mot en trygg ålderdom. Allt var noga reglerat i undantagskontrakten.

Emigranter väntar på transport från Ellis Island
Släktforskning

När en ana byter namn hamnar släktforskaren lätt i klistret. Händer det dessutom i samband med en flytt blir det ännu svårare att spåra personen. Här är tipsen som hjälper dig vidare.

Gun Olsson
Släktforskning

Dna-testet som Gun Olsson gjorde mest på skoj visade att hon inte var den hon hade trott. Hon var varken släkt med sina halvsyskon eller den man som hon trodde var hennes biologiske far. Istället fick hon efter intensivt sökande en ny halvbror och en ny far.