Visar hatten en persons status?

Kan man utläsa något om social position eller status utifrån vilken hatt folk bar?

FRÅGA Hatten var viktig för både män och kvinnor ända in på 1960-talet. Kan man utläsa något om social position eller status utifrån vilken hatt folk bar? Eller av det faktum att de bar hatt?

SVAR De första hattarna bars för flera tusen år sedan. De var av halm och hade till uppgift att skydda mot solen. I vårt land blev hatten vanlig långt senare.

Allmänt bars den först på 1800-talet. Till en början var herrhatten säkert en statussymbol, men det dröjde inte länge förrän den var nästan var mans egendom. Det var klart finare att bära hatt än mössa.

Damhattarna var redan tidigt mycket eleganta och dyrbara skapelser. De tillverkades av modister och kostade en slant. Bahytten var av mjukt tyg och såg närmast ut som en hätta, ofta med väl tilltagna volanger eller kanter som inramade ansiktet. Därför kallades de ibland för ”kyss mig om du kan”. Kvinnors hattar har påverkats starkt av modetrender och har varit allt från minimala tingestar till stora kvarnhjul.

Att äga en hatt var åtråvärt och modet spred sig raskt i hela landet. Därför kan man inte generellt säga att hattbärandet visade på status. Men hatten i kombination med övrig klädsel gjorde säkert att det var lätt att skilja olika samhällsklasser från varandra.

Hattbärandet följde vissa oskrivna regler. För herrarnas del innebar det bland annat att hatten skulle tas av inomhus medan damerna behöll sina på.