Vad betyder abs i husförhöret?

Vad betyder för­kortningen abs i husförhörslängdens anmärkningskolumn?

Abs står för ”absol­verad”. Det innebär att personen i fråga fått syndernas förlåtelse.

Kvinnor som fött barn utanför äktenskapet fick absolvera i kyrkan och inför församlingen. Det var en stor skam, där kvinnan fick stå ensam.

Mannen undkom oftast, men det hände att han fick betala böter. Så kallat dubbelt hor, om båda parterna var gifta på var sitt håll, var förenat med dödsstraff ända fram till 1780.

Publicerad i Släkthistoria 2/2014