Vad var en sexman?

I husförhörslängderna kan begreppet "sexman" eller "sexmansbefattning" dyka upp om både män och kvinnor. Vad betyder det?

I denna husförhörslängd står änkan Anna Hansdotter med på listan över personer med ”sexmansbefattning”.

I en husförhörslängd har en läsare stött på en lista på personer, bland annat änkan Anna Hansdotter, under rubriken ”sexmansbefattning”. Frågan är vad titeln innebar.

De så kallade sexmännen var ordningsmän i socknarna. De var precis som ordet antyder sex till antalet och var utsedda av sockenstämman. Deras främsta uppgift var att förvalta tiondet och se till att det som stämman hade bestämt också verkligen genomfördes och efterföljdes.

Sexmännen kunde också ha ansvar för underhåll av de kyrkliga byggnaderna, och de hjälpte prästerna med vissa sysslor. Dessutom var de socknens ”skvallertackor” och rapporterade otukt och ogudaktigt leverne till prästen.

För att bli vald till sexman, som var ett mycket hedervärt uppdrag, måste man vara en väl betrodd och aktad sockenbo.

Sexmannaämbetet upphörde först när kommunallagen infördes 1862.