Vad var en sexman?

I husförhörslängderna kan begreppet "sexman" eller "sexmansbefattning" dyka upp om både män och kvinnor. Vad betyder det?

I denna husförhörslängd står änkan Anna Hansdotter med på listan över personer med ”sexmansbefattning”.

I en husförhörslängd har en läsare stött på en lista på personer, bland annat änkan Anna Hansdotter, under rubriken ”sexmansbefattning”. Frågan är vad titeln innebar.

De så kallade sexmännen var ordningsmän i socknarna. De var precis som ordet antyder sex till antalet och var utsedda av sockenstämman. Deras främsta uppgift var att förvalta tiondet och se till att det som stämman hade bestämt också verkligen genomfördes och efterföljdes.

Sexmännen kunde också ha ansvar för underhåll av de kyrkliga byggnaderna, och de hjälpte prästerna med vissa sysslor. Dessutom var de socknens ”skvallertackor” och rapporterade otukt och ogudaktigt leverne till prästen.

För att bli vald till sexman, som var ett mycket hedervärt uppdrag, måste man vara en väl betrodd och aktad sockenbo.

Sexmannaämbetet upphörde först när kommunallagen infördes 1862.

Läs också:
Luciabrud Sverige
Traditioner

Den 13 december firar vi högtiden lucia med luciatåg och sång. Högtiden har fått sitt namn efter det italienska helgonet Sankta Lucia. Men varför firar vi egentligen lucia?

En mamma med son står i köket och har bakat. På bordet med en blå vaxduk, står kaffekoppar och kaffekanna.
Livet förr

Hemmafrun framställdes under 1960-talet allt oftare som en förlegad inrättning. Nu skulle kvinnan göras ekonomiskt oberoende, bli självständig och ta plats på arbetsmarknaden. Hon skulle befrias från sitt oavlönade och otacksamma hemarbete.

Sex i bondesamhället 1600-tal, 1700-tal, 1800-tal
Livet förr

Sexuella relationer är onekligen en förutsättning för släkters fortlevnad – och därmed även för släktforskning. Läs mer om svenskarnas sexliv från 1600-talet till idag.