Varför står det fel ålder i kyrkböckerna?

Hur kommer det sig att en avliden persons ålder är fel med flera år i dödboken, undrar en läsare.

Fråga Hur kommer det sig att en persons ålder i dödboken ibland slår fel på flera år? Jag har råkat ut för felräkningar på upp till tio år, när jag till slut funnit födelsenotisen.

Och jag har också träffat på en person som sades vara över 90 år, vilket jag inte kunnat kontrollera eftersom födelseböckerna inte börjat föras då den här mannen skulle vara född.

**Svar För det första var medellivslängden mycket lägre förr än vad den är i dag. Så det är klokt att ta höga åldersangivelser med en nypa salt, men naturligtvis fanns det enstaka personer som blev mycket gamla redan på 1600- och 1700-talet.

Då firades inte födelse­dagar som vi gör i dag och det var lätt att tappa räkningen när år lades
till år. Prästen kunde inte heller alltid hålla ordning på sockenbornas ålder. Troligt är att han vid dödsfall frågade de anhöriga, som i sin tur inte var säkra. Alltså är felräkningar inte ovanliga. Ju äldre en person blev desto svårare att fastställa exakt ålder vid dödsfallet.

När födelseböckerna fanns att tillgå kontrollerade prästen desto bättre och ibland är levnadsåldern vid dödstillfället angiven med både år, månader och dagar. Men alla präster var inte lika noggranna.

Publicerad i Släkthistoria 2/2014