Var finns vigselböckerna?

Jag tror att min mormor och morfar gifte sig 1928 i antingen Jönköping Kristina eller i Bäckseda. Jag hittar dessvärre bara lysnings- och vigselbok fram till 1926 i båda dessa församlingar. Kan Skatteverket ha kvar dessa uppgifter eller vart ska jag annars vända mig?

FRÅGA: Jag tror att min mormor och morfar gifte sig 1928 i antingen Jönköping Kristina eller i Bäckseda. Jag hittar dessvärre bara lysnings- och vigselbok fram till 1926 i båda dessa församlingar. Kan Skatteverket ha kvar dessa uppgifter eller vart ska jag annars vända mig?

SVAR: Fram till nämnda år finns dessa församlingars vigselböcker avfotograferade hos Arkiv Digital. Hos SVAR finns, i det här fallet, vigselböcker längre fram i tiden (till 1963 respektive 1956). Båda abonnemangstjänsterna är tillgängliga gratis på exempelvis landsarkiven.Skatteverket har bara folkbokföringsuppgifter om personer som levde 1991–06–30 eller senare.

Om inte vigselböckerna hade varit tillgängliga hos SVAR (Svensk arkivinformation, en del av Riksarkivet), så hade du för att få fram uppgiften behövt kontakta Vadstena landsarkiv, som har hand om arkivmaterial från Östergötland, Småland och Öland.

För att handläggaren ska hitta rätt behöver man veta i vilken församling kvinnan var skriven vid vigseln. I den församlingens vigselbok inskrivs nämligen vigseln. Om den skett i någon annan församling, så framkommer det genom att det anmärks att attest inkommit därifrån.

Vet man inte var hon var skriven, så får man i sista hand börja från platsen där hon föddes och följa henne framåt i tiden i församlingsböckerna. I det här fallet går följandet att göra både hos SVAR och Arkiv Digital (till 1940 respektive 1938), men hade det inte gått, så kunde man till landsarkivet tillsammans med sin fråga meddela det senaste skrivningsställe för henne som man hittat, så kan handläggaren följa henne därifrån och framåt.

I de fall som man behöver hjälp av handläggare på ett landsarkiv med att söka i 1900-talsmaterial som ännu inte är tillgängligt digitalt används i första hand frågeformuläret på Riksarkivets webbplats (riksarkivet.se) > Släkt- och personforskning > Beställ uppgifter och kopior.