Vad betyder ä.u. i dödboken?

Vad betyder beteckningen ”ä.u.” i dödboken? Vår expert svarar på läsarfrågan!

Exempel på förkortningarna ”ä.u” och ”O” ur kyrkoboken för Othem på Gotland 1845.

Förkortningen "ä.u." i dödboken betyder ”äktenskapet upplöst”.

Dödböckerna innehåller ofta uppgifter om den avlidnes äktenskapliga status. Det vanligaste är att det antingen står ”gift”, ”ogift” eller ”änka/änkling (enka/enkling)”.

Ett alternativ till ”gift” är att uttrycka det som att äktenskapet är upplöst. Detta beror på att prästerna sedan Tabellverkets tillkomst 1749 skulle skicka in statistik på hur många äktenskap som upplösts genom dödsfall varje år. Detta underlättades förstås om han hade gjort sådana här tydliga anteckningar i dödboken, jämfört med att behöva särskilja ”gift” från ”ogift”.

I detta fall hade prästen dessutom en generell förkärlek för att förkorta, så att det till exempel ibland bara står ”O.” för ”Ogift”. Tilläggas kan att upplösning av äktenskapet främst gällde just dödsfall. Rör det sig istället om skilsmässa framgår det oftast tydligt.

Publicerad i Släkthistoria 5/2017