Uttrycket ”ställd under Guds dom” betyder att den världsliga rättvisan avstod från dom av ett eller annat skäl och menade att Gud fick avgöra personens skuld. I första hand menade man att bevisen inte räckte men att det var troligt att personen var skyldig till brottet.

Med andra ord skulle det troliga straffet komma efter personens bortgång, var personen skulle hamna då så att säga. Vad det handlade om kan tänkas finnas i domböckerna.

De svårtolkade orden är ”abs. af sjukd.”, med andra ord ”absolverad av sjukdom”. Förkortningen ”abs.” kan betyda såväl ”absolverad” som ”absens”. Det troligaste i detta fall är att han varit frånvarande vid det årliga husförhöret på grund av sjukdom.

Publicerad i Släkthistoria 7/2018