Husförhör sökbara gratis på nätet

Nu har Familysearch gjort husförhörslängderna mellan 1880 och 1920 sökbara på nätet. Gratistjänsten har 36 miljoner poster indexerade, vilket är 25 procent färre än vad betaltjänsten Arkiv Digital har.

Husförhör under 1800-talet.

© Knut Ander / Bukowskis

Familysearch, mormonkyrkans släktforskningsorganisation, har indexerat de svenska husförhörslängderna mellan 1880 och 1920. På webbplatsenfamilysearch.org har husförhörslängderna funnits avfotograferade även tidigare, tillsammans med de miljontals andra dokument från hela världen som Familysearch samlat på sig. Men nu är stora delar av det svenska materialet dessutom sökbart, totalt 36 miljoner poster. Det går att söka graarkiv digitis, men man måste registrera ett konto.

Svenska ArkivDigital har skapat en liknande databas över husförhörslängderna 1880–1920, med 48 miljoner poster. Den utökades i höstas med ytterligare 26 miljoner poster så att även åren 1860–80 är sökbara. ArkivDigitals databas är alltså mer omfångsrik, men kräver betalabonnemang.