Kristna vikingar hoppades återuppstå vid påsk

Påsktidens uppståndelsetankar påverkade placeringen av vikingatida gravar. Arkeologer har även funnit uppståndelseägg från svensk vikingatid.

Pask Vikingar Historia

Vikingatida gravskick och runinskrifter – samt konst-gjorda ägg – vittnar om relationen till den kristna påsken. Historisk festival i Tjeckien 2021.

© Shutterstock

De kristna vikingarna ville inte bli kremerade. Om de förvandlades till aska skulle de inte kunna återuppstå på den yttersta dagen. Dessutom ville de kunna möta Kristus öga mot öga när han kom från öster för att hämta de sina. Därför begravdes nordborna med huvudet i väster och fötterna i öster – då var det bara att resa sig upp för att möta sin frälsare.

Gravar placerades med fotändan mot solens uppgång

Men arkeologen och författaren Jonathan Lindström har upptäckt att tidigkristna gravar, från 900-tal och 1000-tal, faktiskt inte är orienterade med fotänden mot öst, utan snarare mot ostnordost. Alltså mot solens uppgång vid påsktiden. Kanske trodde de kristna att även deras uppståndelse skulle ske denna dag.

– Jag har tittat på vikingatida gravar i Mälardalen och i södra Sverige. Eftersom påsksöndagens datum varierade från år till år gick påsksöndagssolen upp i lite olika riktningar. Men i genomsnitt samlar sig dessa gravar kring azimut 71 grader, det vill säga 71 grader medsols från norr, 19 grader motsols från öster. Det är alltså ungefär mot ostnordost, det väderstreck där solen går upp på påskdagens morgon, säger Jonathan Lindström.

Även om enskilda gravar kan avvika rätt mycket, är medelriktningen tydlig. Det här gäller även tidigkristna gravar på andra håll i Europa, exempelvis i det anglosaxiska England på 600-talet.

– Fast i England sägs det att präster begravdes åt motsatt håll. Prästerna skulle nämligen omedelbart kunna börja predika för sina församlingsbor när de hade rest sig ur gravarna.

Att de första missionärerna i Norden betonade uppståndelsetanken och ett evigt liv är tydligt i två uppländska runinskrifter. På den ena runstenen kan man läsa om den döde Ulv: ”Gud och Guds moder hjälpe hans ande och själ. Förläne honom ljus och paradis.”

På en annan runsten uttrycks en förhoppning om att Tumme ska komma ”i ljus och paradis och i den bästa värld för kristna”.

Paskagg tradition

Uppståndelse-ägg av keramik.

© Gabriel HildebranD/SHMM

På några ställen i Sverige har man hittat vikingatida keramikägg, kallade uppståndelseägg. De kommer troligtvis från Kiev, vikingarnas Konugård i dagens Ukraina. I den rysk-ortodoxa kyrkan förknippas ägg med återuppståndelse, därav namnet på keramikäggen.

Publicerad i Släkthistoria 4/2022