Hur kan jag spåra min släkting?

Hur kan jag spåra min släkting Bertha Benson under tiden 1901–05? Hette hon Benson när hon klev av båten i USA 1901, eller kan hon ha tagit det namnet i USA?

FRÅGA Min farfars kusin Axel Åkerman Theleén gifte sig den 3 december 1905 med Bertha Benson. Hon anges i USA vara född den 21 april 1875 i orten Holland i Sverige. Faderns namn anges på ett ställe i USA till Nels Benson. Hon skulle ha kommit till USA 1901. Hur kan jag spåra henne under tiden 1901–05? Hette hon Benson när hon klev av båten 1901, eller kan hon ha tagit det namnet i USA? Hur kan jag komma vidare och hitta hennes ursprung i Sverige?

SVAR För USA:s del finns ingen heltäckande kyrkobokföring som man kan följa folk år från år i. Folkräkningar finns vart tionde år, närmast de efterfrågade händelserna från år 1900 och 1910. Hur Bertha flyttat omkring inom USA 1901–05 finns alltså inga stora utsikter att få fram något om. Berthas far anges vid hennes död 1930 ha hetat Nels Benson och ha varit född i ”Holland, Sweden” liksom Bertha själv. Hennes (ej namngivna) mor anges vara född i ”Sweden”. Detta enligt Illinois Deaths and Stillbirths, 1916–1947, som nås via
Ancestry.com. På Ancestry hittar man också att vigseln 1905 ägde rum i Chicago. Vid folkräkningar 1925 och 1930 uppges Bertha ha anlänt till USA 1901. Jag har inte funnit henne det året i databasen Emigranten Populär 1783–1951, som är en samlingsdatabas för passagerarlistor, passinnehavare med mera från Sverige, sökbar på Ancestry. För maken Axel hittar man däremot två tidigare inresetillfällen i USA före deras vigsel: 1890 och 1899.

Vid fortsatt namnsökning på Ancestry dök det upp en ledtråd i passagerarlistorna från New York: Axel Theleén, iceman (isutkörare), och hans hustru Bertha, båda 31 år, ankom till New York den 3 maj 1906 med fartyget Carmania. Deras ”Last permanent residence” är antecknad som ”Bygget, Hall”. Av det andra ledet i de andra passagerarnas hemvistangivelser (Skbg, Elfsb, Verml med mera) förstår man att ”Hall” avser länet.

Efter vigseln i Chicago hade de alltså tydligen återvänt till Sverige och bott en tid i Bygget. Var låg det? I Svenska ortnamn (cd) hittar man att det i dag finns fyra bebyggelsenamn Bygget i Hallands län. Jag har skummat igenom utflyttningslängderna 1901–06 för församlingarna i fråga utan att påträffa någon av makarna. Det behöver inte betyda att de inte varit skrivna på någon av de platserna. Det förekom att folk reste iväg utan att bry sig om att ta ut utflyttningsbetyg.

Bertha verkar inte vara identisk med någon av de kvinnor Bert(h)a födda 1875 i Hallands län som 1880, 1890 och 1900 fanns i landet enligt Sveriges befolkning 1880, 1890 och 1900 (folkräkningar på cd eller hos SVAR). Det förekommer att namn som Albertina och Bernhardina förenklas till Bert(h)a; fler kandidater finns därför att undersöka. Namnet ”Benson” har i Sverige mest sannolikt varit Bengtsson, även om till exempel Benjaminsson, Berntsson och annat inte kan uteslutas.

Flera faktorer gör att frågan blir tidsödande att undersöka. En är att Hallands församlingsböcker ofta saknar ortregister, så bara att hitta de nämnda Bygget-platserna för att systematiskt gå igenom om de var skrivna där tiden närmast före maj 1906 tar tid. Det Bygget som här är det aktuella kanske dessutom inte är någon av de fyra platser som har behållit sitt namn till i dag utan en helt annan. Inte uteslutet är heller att makarna uppehållit sig där utan att vara skrivna där. (I så fall har Axel lämnat missledande uppgift om att Bygget varit deras senaste ”permanent residence”, för med det avses rimligen skrivningsort, vad gäller svenska förhållanden.)

Det kan alltså ta mycket tid och ansträngning, men jag hoppas att det förr eller senare ger utdelning att undersöka platserna Bygget i Hallands län eller annars att systematiskt gå igenom länets födelseböcker från 1875 i jakt på Bertor, Albertinor och liknande med födelsedatumet 21/4 eller födelsedatum som lätt kan förvanskas till det (21/9 t.ex.). Genom att eliminera en efter en bör förr eller senare rätt kvinna hittas.