Det blir Kinship Center som tar över verksamheten efter Svenska migrationscentret i Karlstad. Migrationscentret gick i konkurs i mars och verksamheten i residensbyggnaden i Karlstad har sedan dess legat nere.

Bakom Kinship Center står bland annat Erik Gustavsson, som var chef på Migrationscentret fram till för fem år sedan, och styrelseordföranden Eva Eriksson, tidigare landshövding i Värmland.

– Det fina är att vi övertar hela arkivet och lokalerna i residensbyggnaden och driver allt vidare precis som det varit. Inget har gått förlorat, säger Kinships sekreterare Erik Gustavsson till Släktforskarförbundets hemsida Rötter.

Börjar i liten skala

Verksamheten är tänkt att börja i liten skala någon gång i juni och den tidigare inriktningen på både migration och emigration behålls.

I Migrationscenters arkiv finns främst ett omfattande material om utvandringen till Amerika. Nu ser det ut som om både dokumenten och tillgängligheten till dem är räddade.