Hur forskar jag på Kanada?

Vart ska jag vända mig för att få mera upplysningar om min släktings liv i Kanada från 1912 till 1933?

Fråga Jag har en anhörig som emigrerade till Amerika 1909. Hans namn var Theodore Olson, född den 6 november 1877 i Hällaryd, Blekinge. Enligt min forskning kan han år 1912 ha fortsatt till Kanada. Jag skulle vilja få förslag på vart jag ska vända mig för att få mera upplysningar om Theodores liv i Kanada från 1912 till 1933.

Svar Det framgår inte om frågeställaren har letat efter bouppteckningar i sökandet efter Theodore Olson (till exempel efter föräldrar och ogifta syskon), vilket är en av de första åtgärderna, när man försöker spåra borttappade emigranter. Vid en kontroll i kyrkböckerna för Hällaryd visar det sig att Carl Theodor Olsson var gift och hade flera barn när han lämnade Sverige utan att meddela myndigheterna.

Hans hustru Sigrid Olsson dog 1933 i Bräkne-Hoby, och hennes bouppteckning finns i Bräkne häradsrätts arkiv (FII:51(1933–1934), sidan 44). I denna anges att maken Karl Teodor Olsson avreste till Amerika år 1909, och att han inte avhörts sedan 1920, varför familjen antagit att han omkommit för länge sedan.

Men det finns spår efter Theodor. Han återfinns troligen i Kanadas folkräkning (Census) år 1921 under namnet Theodore Olson, gift, 44 år gammal. Han hade kommit till Kanada 1912, var inneboende och arbetade i ett track gang – kanske var de en sorts rallare. Han bodde i Quesnel i British Columbia, på en plats som heter Dog Prairie. Någon senare folkräkning för Kanada finns inte online. Däremot finns det en från 1916, men den omfattar bara prärieprovinserna Manitoba, Saskatchewan och Alberta.

I British Columbia Death Index (www.ancestry.ca) finns en Theodore Olsen, född cirka 1877, som troligen är den eftersökte. Han ska ha avlidit i Quesnel den 6 december 1933. Prova att kontakta Friends of Quesnel and District Museum and Archives Society. De kanske vet om det infördes någon dödsruna för Theodore i lokaltidningen Quesnel Observer. Det finns fler ställen att kontakta för den som forskar på Kanada: British Columbia Genealogical Society erbjuder forskarhjälp mot betalning och Library and Archives Canada har ett flertal databaser. En omfattande sida med många länkar är: http://www.cangenealogy.com