Adopterade får hjälp att hitta sina rötter

Adopterade som söker sina biologiska föräldrar ska få statligt stöd. Formerna för det utvecklas nu i ett särskilt projekt.

Närmare 10.000 koreanska barn adopterades av par i Amerika och Europa under 1950- och 60-talet, flera av dem växte upp i Sverige.

© Örebro-Kuriren/Örebro läns museum

Hos många adopterade uppstår förr eller senare ett behov av att söka kontakt med de biologiska föräldrarna för att få veta mer om sitt ursprung. Det är inte ovanligt att adopterade drabbas av psykisk ohälsa om frågorna lämnas obesvarade.

Nu har Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) fått regeringens uppdrag att genomföra ett pilotprojekt som ska utveckla ett stödprogram för adopterade. Det kan komma att innehålla hjälp med att söka adoptionshandlingar, översätta utländska dokument och ta kontakt med myndigheter i ursprungslandet. Behövande kan också få individuellt stöd, både i Sverige och under eventuell resa till landet där den adopterade föddes.

Mer information förmedlas via myndighetens webbplats mfof.se.

  Läs också:
  Släktskap

  Familjebanden är tätare nu än vid 1900-talets början. Det visar forskaren Gerdt Sundström vid högskolan i Jönköping.

  Släktskap

  Kan anorna från Turkiet som avslöjats i DNA-test ha något samband med Karl XII:s återkomst till Sverige efter vistelsen i Bender? Vår expert svarar på läsarfrågan!

  Släktskap

  Per Andersson är en av Sveriges flitigaste släktforskare. Efter att ha kartlagt hela Långarydssläkten har han nu blivit klar med nästa jätteprojekt: Alla Gustav Vasas ättlingar – det har blivit 250.000 namn!