Hos många adopterade uppstår förr eller senare ett behov av att söka kontakt med de biologiska föräldrarna för att få veta mer om sitt ursprung. Det är inte ovanligt att adopterade drabbas av psykisk ohälsa om frågorna lämnas obesvarade.

Nu har Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) fått regeringens uppdrag att genomföra ett pilotprojekt som ska utveckla ett stödprogram för adopterade. Det kan komma att innehålla hjälp med att söka adoptionshandlingar, översätta utländska dokument och ta kontakt med myndigheter i ursprungslandet. Behövande kan också få individuellt stöd, både i Sverige och under eventuell resa till landet där den adopterade föddes.

Mer information förmedlas via myndighetens webbplats mfof.se.