Svar Ja, förleden halv- kan läggas på benämningar för släktskapsavstånd om anledning finns att förklara att de har den ena anan i utgångsanparet gemensam, men inte båda: halvsyskon, halvkusiner, halvsysters barn och så vidare. Samma personer kan förstås också kallas för syskon, kusiner, systerbarn och så vidare. Sammanhanget avgör vilken precision som är lämplig.

Till exempel om man presenterar en släkting för en granne som man möter på stan är intresset för detaljer rimligen mindre än om man skriver en förklarande släktkrönika.

Publicerad i Släkthistoria 8/2018