Kan man vara halvkusin?

Om två personer bara har ena föräldern gemensam och får varsitt barn, är de barnen då halvkusiner?

Kusiner på en gruppbild från 1924.

© Länsmuseet Gävleborg

Svar Ja, förleden halv- kan läggas på benämningar för släktskapsavstånd om anledning finns att förklara att de har den ena anan i utgångsanparet gemensam, men inte båda: halvsyskon, halvkusiner, halvsysters barn och så vidare. Samma personer kan förstås också kallas för syskon, kusiner, systerbarn och så vidare. Sammanhanget avgör vilken precision som är lämplig.

Till exempel om man presenterar en släkting för en granne som man möter på stan är intresset för detaljer rimligen mindre än om man skriver en förklarande släktkrönika.

Publicerad i Släkthistoria 8/2018