Vad är en danneman?

Fråga: Jag har kommit ned till slutet av 1700-talet i Småland i min släktforskning och hittar många som står som ”danneman”. Vad är det?

Per Olsson var en uppskattad riksdagsman för bondeståndet på 1600-talet och sinne­bilden av en danneman.

Svar Det är ett berömmande omdöme: en redbar / rättrådig / rättskaffens / aktad / ansedd man. Ordet har ofta använts som en hedrande synonym till ”bonde” fram till och med 1700-talet.

Orddelen danne- är avlägset släkt med tyska tun och engelska do, verb som båda betyder ’göra’, och ord som dåd och dana. Det positiva som man velat utpeka med ordet har alltså ursprungligen haft att göra med driftighet och verksamhet.

Den här informationen är hämtad från Svenska Akademiens ordbok, där man får så noggrann upplysning som går att få om alla där behandlade ord i svenska språket.