Vad menas med ordet ”dumb”?

Jag undrar över ordet ”dumb” som jag stött på i två beskrivningar över döda personer. I ena fallet står det om en ”dumbe man”, i det andra fallet ”gamla dumma pigan”.

Neptunus kallas "de dumba fiskars gud" i en dikt av Erik Axel karlfeldt.

Fråga Jag undrar över ordet ”dumb” som jag stött på i två beskrivningar över döda personer. I ena fallet står det om en ”dumbe man”, i det andra fallet ”gamla dumma pigan”. Båda personerna levde i Vånga församling, Kristianstads län, på 1700-talet.

I databasen DDSS har ordet i ena fallet tagits rakt av, i det andra tolkats som ”dum”. Jag är osäker, kan det vara stum? Prästen som förde bok över sina församlingsmedlemmar är för övrigt för en släktforskare rena drömmen.

Han skriver verkligen medlemmarnas historia. Gå gärna in på www.ddss.nu och kolla till exempel avlidna år 1774 – där finns några beskrivningar som går rakt in i hjärtat!

Svar Ett tips för att hitta ordförklaringar är att kolla i Svenska Akademiens ordbok, som finns på nätet. Där hittar man att en av betydelserna hos adjektivet dum(b) i äldre tid varit just ”stum”.

För varje ord listas också ett antal exempel som belyser dess användning. Vad gäller dum(b), så nämns bland annat uttrycket ”döf och dum” och i en versrad av Erik Axel Karlfeldt skriven så sent som 1906 kallas Neptunus för ”Du de dumba fiskars gud”.

Läs också:
Adel

Stjärnasläkten är en av de äldsta DNA-bekräftade släkterna i Sverige. DNA-släktforskaren Jakob Norstedt har träffat Cornelia Colliander, den sista personen i livet i ätten Stiernhielm och berättar om hur han spårade släktens anfader, född på 1420-talet.

Släktforskning

En läsare har i sin släktforskning i det sena 1700-talet flera gånger stött på uttrycket "danneman". Vad betyder det?

Bondeliv

Jag försöker läsa lantmäterihandlingar från tiden för laga skiftet. Men vad står skidror, kringlor, bredingar, korsåker och flatåker för?