Så tyder du skrivstilen

Det finns ingen genväg till att läsa äldre handlingar, man måste lära sig läsa hand­stilarna. Vi bad den erfarna släktforskaren Elisabeth Thorsell ge tips och råd.

Frakturstil

Frakturstilen kan vara svårtydd.

När du läser äldre handstilar är det bra att skriva av det du läser på ett rutigt papper, av den typen som har rutor om 0,25 centimeter. Skriv sedan en bokstav i varje ruta och lämna mellanrum mellan orden. Är det någon bokstav, som du inte ser vad det är, lämna rutan tom.

När du slutat med denna text, gå och fika en stund eller gör något helt annat. När du tittar på texten igen, så kanske du ser att bokstäverna bildar ett ord som du kan gissa dig till – det undermedvetna har hjälpt till att fylla luckorna.

I början läser man oftast formel­artad text, såsom i en födelsenotis, där man kan förvänta sig att det står när och var barnet föddes, vilka föräldrarna var och vilka faddrarna var. Ordförrådet är begränsat, så det lär man sig ganska snart, och det är en bra övning.

Stavningsregler dröjde

Inte bara stilen har förändrats genom seklerna, även språket har utvecklats. Det är nog tveksamt om en nutida person kan förstå till exempel Gustav Vasas brev från första halvan av 1500-talet utan specialstudier.

En bit in på 1600-talet börjar språket mer likna vår nutida svenska, men några stavningsregler fanns inte förrän på 1820-talet när Carl Jonas Love Almquist kom med sin Allmän språklära (1829; 2:a uppl. 1835) och Svensk Rättstafnings-Lära (1829; 20:e uppl. 1881).

Stavningsreformen som genomdrevs 1906 förenklade stavningen av “v” och “t” i svenska språket. Reformen innebar början till slutet för den äldre standard som i dag kallas gammalstavning.

Selma Lagerlöf använde den förenklade stavningen i Nils Holgerssons underbara resa (1906–07), vilket bidrog till att den snart slog igenom i skolorna.

Två böcker som kan vara till hjälp när man läser äldre handskrivna dokument.

Här finns hjälp

För att lära sig mer om att läsa gammal skrivstil finns en del litteratur och annan hjälp. Studera till exempel Läsebok för släktforskare, av Henrik Anderö och Elisabeth Thorsell. Boken innehåller dels bilder av olika bokstäver från olika tidsperioder, dels bilder av dokument från 1600-, 1700-, och 1800-tal, som finns transkriberade (avskrivna) i senare delen av boken. För varje dokument finns också kommentarer om vad för typ av handling det är.

Hos Riksarkivets webbshop hittar man den interaktiva cd-skivan 41 Handskrifter 1339–1926, av Per Clemensson och Sven Ängermark.

Många lokala släktforskarföreningar ordnar kurser i handskriftsläsning, där en av fördelarna är att man får kontakt med en kunnig kursledare och kan diskutera läsningen med andra kursdeltagare. De olika föreningarna hittar du på Sveriges släktforskarförbunds hemsida.

Publicerad i Släkthistoria 5/2014

Läs också:
Kultur

Att Selma Lagerlöf blev framgångsrik författare är ingen slump. Hela hennes släkt är full av människor med ordet i sin makt – präster, poeter och författare.

Släktforskning

En gång om året har svenskamerikaner chans att delta i en workshop för att hitta mer om sina rötter. Släkthistorias expert Elisabeth Thorsell berättar mer om arrangemanget i Salt Lake City.

Släktforskning

Även om de äldsta husförhörslängderna är från 1600-talet så var det först från mitten av 1700-talet som de började föras i alla församlingar. Här berättar vi vad du som släktforskare kan hitta i husförhörslängderna.