Så pratade man förr – lyssna på dialekterna!

Hur pratade man förr i en speciell trakt? Nu lanserar Institutet för språk och folkminnen en klickbar Sverigekarta där man kan höra intervjuer med människor som pratar den lokala dialekten.

Insamling av dialekter under 1950-talet.

Genom att klicka på den nyligen lanserade Dialektkartan kan man nu få höra gamla människor berätta om äldre tider på sin lokala dialekt. Bakom projektet står Institutet för språk- och folkminnen som genom åren har spelat in över 25000 timmars tal genom att intervjua gamla män och kvinnor på olika platser i hela landet.

Intervjuerna har främst gjorts på landsbygden under åren 1935–1970 och syftet har varit att bevara minnet både av dialekter och av gamla seder. Nu har dessa inspelningar överförts från grammofonskivor och rullband till digitala filer. De har sedan kopplats till en Sverigekarta där man kan klicka på den ort man är intresserad och sedan välja mellan ett antal intervjuer som gjorts med människor från den aktuella bygden.

Om man istället vill läsa folkliga sägner som institutet också samlat in kan man skifta läge till Sägenkartan. Även i det fallet kan man sedan välja den trakt man är intresserad av, men när man klickar på någon av de utsatta punkterna kommer sägnerna upp som texter på skärmen.

Ytterligare 500 inspelningar är under bearbetning för att senare läggas ut på Dialektkartan.