Lär dig läsa handstilarna

Det kan vara svårt att tyda handstilen i gamla dokument och brev. Här är några användbara sajter med läsövningar.

Det kan vara svårt att tyda handstilen i gamla dokument och brev. Här är några användbara sajter med läsövningar och facit:

På Anarkiv finns läsövningar i äldre handstilar:

[http://www.anarkiv.com/anarkiv/genealogi/gammal.asp](http://www.anarkiv.com/anarkiv/genealogi/gammal.asp)

Och här får man facit:

http://www.anarkiv.com/anarkiv/index.asp

På Rötters hemsida kan man också öva sin färdighet i läsning av skrivstilar från olika tider:

http://www.genealogi.se

Den som vill veta mer om skriftens utveckling kan gå en universitetskurs på 7,5 poäng i paleografi vid Göteborgs universitet. Förkunskapskraven är allmän högskolebehörighet. Den startar såväl våren 2015 som hösten 2015:

http://www.historiskastudier.gu.se/utbildning/distansutbildning/

Läs också:
Släktforskning

Det är svårt att tyda handstilen i gamla brev. Kan man vända sig någonstans och få hjälp med att tyda vad det står?

Kyrkböcker

Kyrkböckerna är den viktigaste arkivkällan för släktforskaren. De utgör kärnan i den stora mängd dokument som kan hjälpa dig att hitta dina anor.

Utbildning

Finns en student bland anorna går det att få fram en hel del. De lämnade rikligt med spår i arkiven under 1700- och 1800-talen.