Lär dig läsa handstilarna

Det kan vara svårt att tyda handstilen i gamla dokument och brev. Här är några användbara sajter med läsövningar.

Det kan vara svårt att tyda handstilen i gamla dokument och brev. Här är några användbara sajter med läsövningar och facit:

På Anarkiv finns läsövningar i äldre handstilar:

[http://www.anarkiv.com/anarkiv/genealogi/gammal.asp](http://www.anarkiv.com/anarkiv/genealogi/gammal.asp)

Och här får man facit:

http://www.anarkiv.com/anarkiv/index.asp

På Rötters hemsida kan man också öva sin färdighet i läsning av skrivstilar från olika tider:

http://www.genealogi.se

Den som vill veta mer om skriftens utveckling kan gå en universitetskurs på 7,5 poäng i paleografi vid Göteborgs universitet. Förkunskapskraven är allmän högskolebehörighet. Den startar såväl våren 2015 som hösten 2015:

http://www.historiskastudier.gu.se/utbildning/distansutbildning/