Oro på Arkiv Digital när SVAR blir gratis

Efter regeringens besked att Riksarkivets digitala forskarsal ska bli gratis har den stora frågan i Släktforskarsverige varit: Vad händer med privatägda Arkiv Digital?

Jan Aronsson, styrelse­ordförande i Arkiv Digital.

Riksdagen har nu slutligt klubbat att Riksarkivet får 10 miljoner kronor för att abonnemangsavgifterna för den digitala forskarsalen SVAR ska kunna tas bort.

Det innebär att över 100 miljoner digitaliserade dokument blir åtkomliga gratis från och med den 1 februari 2018.

– Att den digitala forskarsalen ska kosta medan det är gratis att beställa fram handlingar analogt och läsa på plats har inte varit logiskt, säger riksarkivarie Karin Åström Iko.

74 miljoner bilder på Arkiv Digital

Men Riksarkivet har inte varit ensamt om att erbjuda digitaliserat arkivmaterial bakom en betalvägg. Den största svenska privata aktören är Arkiv Digital, som sedan 2005 har fotograferat släktforskningsmaterial ur arkiven och i dagsläget har 74 miljoner bilder och 26 000 abonnemangskunder.

På företaget finns det nu en oro för hur reformen ska påverka abonnemangsintäkterna och möjligheten att fortsätta utveckla tjänster. Styrelseordföranden Jan Aronson är också kritisk till att företaget inte har fått lämna remiss på regeringens förslag.

– Vi fick reda på det rätt sent i processen. Att ingen talat med oss tycker jag är uppseendeväckande. Är man konspiratoriskt lagd så skulle man kunnat tro att man har undvikit att tala med oss, säger han.

Även om Jan Aronson känner en oro inför framtiden tror han ändå att det finns goda möjligheter för Arkiv Digital att samexistera med ett gratis SVAR. Arkiv Digital har arkivmaterialet avfotograferat i färg, till skillnad från Riksarkivet som erbjuder en sämre bildkvalitet.

Riksarkivarie Karin Åström Iko tycker att det är logiskt att allt material är gratis, även det digitala. Hittils har man bara kunnat beställa fram handlingar analogt utan att betala.

© Jenny Odell/Riksarkivet

Inkörsport till släktforskning

Företaget har även annat material, såsom flygfoton och ett porträttarkiv och dessutom har man lagt ner mycket resurser på att bygga sökbara databaser av vissa delar av sitt material, exempelvis bouppteckningarna.

– Det är väldigt många släktforskare som prenumererar på två tjänster och då är kombinationen Arkiv Digital och SVAR vanlig. Nu blir en av dem gratis, säger Jan Aronson.

Han tror att ett gratis SVAR till och med skulle kunna gynna Arkiv Digital i och med att Riksarkivets tjänst kan bli en inkörsport till släktforskning. Men det bygger på att Riksarkivet inte börjar att fokusera på att bygga tjänster runt sitt material speciellt anpassat för släktforskare.

– 10 miljoner kronor räcker inte för att bygga en dedikerad släktforskningssajt liknande vår, men om Riksarkivet skulle börja äska mer pengar för att göra just detta, då skulle jag börja bli orolig. Fortsätter de med bara SVAR, då är jag inte lika orolig, säger Jan Aronson.

Han anser att Riksarkivet bör fokusera på att fortsätta digitalisera den del av sitt arkivbestånd som inte är i första hand användbart för släktforskare, vilket är den stora merparten.

– Det finns massor av material som behöver räddas. Att då lägga resurser på släktforskningsmaterial, det är inte bra användning av offentliga medel, säger Jan Aronson.

"Ska leverera öppna data"

Karin Åström Iko tror att Riksarkivets SVAR kan samexistera med privata aktörer även efter gratisreformen.

– Vi ska inte skapa specifika släktforskningstjänster, som bland andra Arkiv Digital gör. Vi ska leverera öppna data så att andra aktörer kan bygga smarta tjänster. Vi är måna om att ha en bra dialog med Arkiv Digital och andra aktörer.

Publicerad i Släkthistoria 8/2017