Smarta sökvägar till arkiven

Riksarkivets webbplats har fina, men inte helt enkla, sökfunktioner. Vi ger tipsen som gör det lättare att hitta rätt handling.

Hitta rätt i sökvägarna på Riksarkivets webbplats!

Riksarkivets webbplats är bland släktforskare mest känd för inskannade kyrkböcker och folkräkningar. Men det finns mer än så att hämta. Under fliken SVAR, eller Digitala forskarsalen, finns många fler digitaliserade arkiv.

Nationella arkivdatabasen, NAD, innehåller mycket mer, men är ett verktyg som släktforskare använder ganska lite. Man hittar inga handlingar i sig, utan hänvisningar till var de finns i olika arkiv, både statliga och andra. NAD är ett verktyg som hjälper dig att planera din forskning och få reda på var originalhandlingarna finns.

Det blir lätt oerhört långa träfflistor som gör att man kan tappa sugen. Fast det går att korta dem rejält genom att söka på rätt sätt.

I den samlade databasen för SVAR och NAD fanns 2015 38 miljoner poster, av dem drygt 9 miljoner i NAD. Det är hänvisningar till material hos 120 olika arkiv. Riksarkivet, landsarkiven och Krigsarkivet förvarar cirka hälften av arkivbestånden. Resten finns framför allt i kommun- och föreningsarkiv.

Bland materialet finns till exempel hänvisningar till Riksarkivets brevsamling och Svenskt biografiskt lexikon, värdefulla för dem som har anor som kan förekomma där.

Använd Samsökning

Vill du ha en överblick över materialet i både NAD och SVAR använder du ”Samsökning”, som finns längst ned på Riksarkivets söksida, sok.riksarkivet.se. Jag testade med min farfar Erik Karlsson. Ett vanligt namn och jag fick 18 332 träffar. Ett kryss i ”Endast digitaliserat material” under sökrutan minskade mängden bara lite. Jag gick vidare på ”Fler sökalternativ”, fyllde i socknen Fjällsjö och fick 15 träffar, alla i folkräkningar.

Om jag tog bort socknen och istället fyllde i hans födelseår 1889 blev det 74 träffar, många i andra slags arkiv. Både socken och år gav noll träffar.

– Man ska vara försiktig med att söka på årtal, både i NAD och SVAR. Det är inte alltid de finns med i databasen, säger Katarina Ahlberg på Riksarkivets NAD-enhet.

Hennes tips är att i stället avgränsa sökningen med hjälp av menyerna i sidans vänsterkant. Där ser man vilka typer av träffar man får.

Fliken specialsök är en bekväm genväg till många givande arkiv.

Asterisk kan vara till hjälp

Jag återgår till min ursprungssökning på enbart namnet och trycker sedan på ”Arkiv” i vänstermenyn. Det ger 84 träffar.

Väljer jag istället ”Statliga myndigheter” blir det sju träffar, de flesta från domböcker. ”Gård” ger två träffar. Ändå blir ingen rätt. Ett skäl är att den vanligaste källan, kyrkböckerna, inte är indexerade efter namn utan bara socken och typ av kyrkbok.

Den som söker på ovanligare namn eller ord kan istället ha stor hjälp av tecknen * (asterisk) och frågetecken för att få fler träffar. En asterisk kan ersätta ett till flera tecken medan frågetecken ersätter ett tecken.

FLER FORSKARTIPS I SLÄKTHISTORIAS NYHETSBREV!

I jakten på farfar går jag nu direkt till SVAR, som till skillnad från NAD kräver abonnemang. Något som kan vara på väg att ändras

Bouppteckningar till 1860

Förutom kyrkböcker och folkräkningar kan man här även hitta exempelvis bouppteckningar fram till 1860. Sedan folkräkningen 1910 lagts ut i sin helhet är arbetet med 1930 års räkning i full gång.

– Vi digitaliserar den i färg och publicerar fortlöpande. Men när registret till den kan läggas ut vet vi inte än, vår verksjurist reder ut vilka uppgifter vi får publicera, eftersom det finns levande personer med. Vi måste se till att man inte kan söka fram uppgifter om till exempel etnicitet, religion eller lyten, säger Anders Nordström, som är chef för SVAR.

Ett annat material som lagts ut är Lokalundersökningar från 1913–20, då SCB kartlade arealer och grödor landet runt. Det finns digitaliserat och sökbart på SVAR:s sida under rubriken ”Specialsök”, där man hittar alla digitaliserade arkiv.

Vigselregister för Gotlands, Jämtlands, och Västernorrlands län är sökbara i registret.

Orts-, by- och gårdsnamn är också sökningar som släktforskare kan utnyttja mer, tipsar SVAR:s personal.

Fakta: NAD och SVAR

Riksarkivets databaser Nationella arkivdatabasen, NAD, och Svensk arkivinformation, SVAR, innehöll 2015 tillsammans cirka 38 miljoner poster. Nio miljoner av dem finns i NAD, och drygt sex miljoner hänvisar till olika statliga arkiv. Nära hälften av alla arkivbestånd, 47 procent, förvaras på Riksarkivet, landsarkiven och Krigsarkivet, men resten finns i till exempel kommun- och föreningsarkiv.

Materialet är hänvisningar till drygt 21 000 olika myndigheter och statliga kommittéer, 55 000 föreningar och nära 20 000 personers eller släkters arkiv.

För de flesta ickestatliga arkiv saknas detaljerade arkivförteckningar, vilket är en del av förklaringen till snedfördelningen. Då får man kontakta arkiven direkt för att få veta mer.

Hos SVAR fanns 2015 cirka 27 miljoner poster, av dem 20 miljoner i folkräkningar. Totalt finns 150 miljoner skannade sidor. Av dem är 78 miljoner sökbara, resten faller under den 70-åriga sekretessen.