Arkiv Digital JO-anmäler Riksarkivet

Arkiv Digital har lämnat in en JO-anmälan mot Riksarkivet. Det är en del i en tvist om företagets tillgång till arkivets material.

Riksarkivets huvudbyggnad på Kungsholmen i Stockholm.

Riksarkivets huvudbyggnad på Kungsholmen i Stockholm.

© Holger Ellgaard

Släktforskningsföretaget Arkiv Digital har JO-anmält Riksarkivet för obstruktion och tjänstefel.

Anledningen är att Riksarkivet har avslagit företagets begäran om att få tillgång till arkivmaterial yngre än 110 år, men äldre än 70.

Riksarkivet menar att det inte går att säkerställa att arkiven inte innehåller uppgifter om personer som fortfarande lever. Då riskerar de att behandlas i strid med dataskyddsförordningen GDPR.

Åberopar tryckfrihetsförordningen

Arkiv Digital åberopar i sin tur tryckfrihetsförordningen och menar att varken GDPR eller sekretesslagen är tillämpbar på bolagets verksamhet.

När GDPR trädde i kraft 2018 avpublicerade Riksarkivet en del yngre digitaliserat material. Handlingar som är mellan 70 och 110 år går dock fortfarande att läsa online efter registrering. Samma sak borde gälla Arkiv Digital, menar företaget.

I sin anmälan hänvisar släktforskningsföretaget till en tidigare dom i Kammarrätten som har gett Arkiv Digital rätt. Riksarkivet har överklagat Kammarrättens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen, som dock har valt att inte ta upp fallet.