Lista: Vanligaste latinet i kyrkböckerna

Långt in på 1800-talet använde prästerna en hel del latin när de skrev i kyrkböckerna. Här är de vanligaste orden man stöter på!

Långt in på 1800-talet använde svenska präster latin när de skrev.

Dop, bröllop, död och begravning

baptizatus döpt

conjugati vigda

copulati vigda

defunctus död

denatus död

humatus begraven

mortuus död

nutiae bröllop

obiit död, dog

renatus döpt

sepultus begraven

sponsor fadder

sponsus brudgrum

suscepta den som bär

barnet till dopet

testis fadder, vittne

tumulatus begraven

Övriga begrepp

ab från

abiit utflyttad

abs. absens frånvarande

absolutio syndaförlåtelse

absolverad fått synda-­
förlåtelse

accessit inflyttad

A.D. (Anno Domini) Herrens år

ad interim, a.i. tills vidare

admitterad, adm. tillåten att begå nattvard

aetas ålder

annus år

ante före

cantor klockare

charta sigillata stämplat papper

communio nattvardsgång

conditio syssla

cum med

dies dag

dito dag som ovan

dominica söndag

ejusdem, ejusd. samma (dag eller månad)

eodem på samma (plats eller dag)

filia dotter

filius son

frater broder

hic här

huius i denna månad, dennes

idem, ibid. ibm på samma ställe

in i

infra nedan

loco, in loco på platsen

locus plats

mater moder

mensis månad

morbus sjukdom

natus född

nomen namn

pagina, p., pag. sida

parentes föräldrar

pater fader

possessor ägare

post efter

sacer helig

vide se

viduus änkling

Läs mer: LATIN – KYRKBÖCKERNAS HOKUS POKUS