Rolfs anor var offer i häxprocesserna

Rolf Berlin i Järfälla är en av många släktforskare som hittat trolldomsanklagade bland sina anor.

Rolf Berlin har släktforskat sedan 1970-talet. Bland det mest spännande, och otäcka, han har hittat är spår av häxprocesserna.

Rolf Berlins släktträd är fast förankrat, såväl på mödernet som fädernet, i de bohuslänska kusttrakterna, speciellt fiskeläget Käringön utanför Orust. Han ligger bakom en mycket ambitiös hemsida, morlanda.se, med en databas med nära 40 000 personer som bott i Morlanda socken på västra Orust från 1500 fram till 1899. Många hundra av dessa namn är hans egna anor.

– Jag blev tidigt i livet inspirerad av historierna om alla människor som levt i dessa trakter och började släktforska redan på 1970-talet, säger han.

Fantasifulla häxanklagelser

De kanske mest fascinerande och märkliga människoöden han stött på i sin släktforskning är kopplade till häxprocesserna i Bohuslän 1669–72.

1600-talets häxpanik var störst i södra Norrland och Stockholm, men även i Bohuslän haglade anklagelserna om trolldom och ett knappt tjugotal personer fick sätta livet till. Det mesta tyder dock på att häxepidemierna på olika håll i landet utbröt oberoende av varandra.

De bohuslänska processerna var relativt olika de som pågick i andra delar av Sverige. I Bohuslän förekom till exempel inte barnvittnen och ingen anklagades för att ha fört barn till Blåkulla.

Beskyllningarna var mer fantasifulla än så – här handlade det bland annat om människor som skulle ha förvandlat sig till fåglar och flugit till havs för att bryta av master på skepp eller placerat ut bronshästar i vattnet för att skrämma bort sillen.

Orusts rikaste

Precis som hundratals andra släktforskare har Rolf Berlin bondeledaren Jöns Gullbrandsson i Vräland bland sina anor.

– Han var den rikaste på Orust och har en eftersläkt som är helt enorm. Mer eller mindre alla med rötter på Orust härstammar från honom.

Fram till 1658 tillhörde Bohuslän de förenade kungarikena Danmark-Norge och under denna tid hade Jöns Gullbrandsson byggt upp sin status och rikedom. Men så kom freden i Roskilde och Bohuslän blev åter svenskt.

Tyskt kopparstick av häxprocessen i Mora 1670.

© IBL bildbyrå

Gullbrandsson hamnade snart i onåd hos den svenska administrationen efter att ha lett bönderna i protester mot de i deras ögon oskäliga skattekraven från svenske fogden Anders Larsson. Senare försökte fogden få bondeledaren dömd för uppvigling, men misslyckades.

Satans bröllopsmusik

Mycket tyder på att fogden såg ett tillfälle till revansch när häxprocesserna blossade upp. Det är i alla fall en teori som tas upp i en bok som släktforskaren och lokalhistorikern Folke Almegius skrev om Jöns Gullbrandsson i början på 1980-talet.

Snart var Gullbrandsson anklagad för att bland annat ha stått för musiken under Satans bröllop genom att spela med två rävsvansar på en glastrumma. Han sattes i hus­arrest men dog, sannolikt av sjukdom, innan rättegång.

Rolf Berlin har hittat ytterligare två häxerianklagade som sannolikt är hans anor, även om han inte har lyckats verifiera släktskapet hundraprocentigt. Bägge finns nio generationer bort, en på mödernet och en på fädernet.

Den ena är en invånare på Käringön vid namn Börta Corneliusdotter, som halshöggs och brändes på bål 1672. Hon hade först nekat till alla anklagelser, men senare, efter att ha utsatts för vattenprov, bekänt att Satan hade haft samlag med henne och att hon hade närvarat vid diaboliska gästabud.

Fortsatte att neka

Börta Corneliusdotter drog med sig den andra av Rolf Berlins troliga anor, Börta Holländer, i fallet. Hon intygade att denna, också hon hemmahörande på Käringön, hade varit med på gästabuden. Men trots tortyr erkände aldrig Holländer.

Hon leddes till avrättningsplatsen i tron att hon skulle möta döden och uppmanades att på sitt yttersta erkänna för att komma till paradiset. Men hon fortsatte att neka.

– Då fick hon förmånen att inte bli avrättad, men istället landsförvisad.

Vart Börta Holländer sedan tog vägen är osäkert, men möjligtvis flyttade hon till Holland där hennes mans släkt fanns.

Publicerad i Släkthistoria 1/2017

Fakta: Häxprocesserna i arkiven

I svenska arkiv finns många spår av häxprocesserna. På Landsarkivet i Uppsala, ett av de landsarkiv som täcker områden i Sverige där häxprocesser förekom, finns protokoll och domar från större rättegångar vid tinget i Älvdalen i september 1668 och i Mora i december 1668 (Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt, KLHA IV, vol. A I:2), Selebo häradsrätt i juli 1675 (vol. A I a:2) och Åkers häradsrätt
i augusti 1676 (vol. A I a:3).

I landsarkivets länsstyrelsearkiv finns brevväxling mellan landshövdingen och olika myndigheter rörande häxprocesser. Även dom­kapitelarkiv och församlingsarkiv
på Landsarkivet i Uppsala innehåller spår av processerna.

Publicerad i Släkthistoria 1/2017