Hur hittar jag fosterbarn?

Enligt hörsägen skulle min farfars far vara fosterbarn. Hur går jag vidare för att hitta hans föräldrar? Hur gör man för att få fram uppgifter om fosterbarn/adoptivbarn/hittebarn?

Familjen Östberg i Lenninge med fosterdottern Elsa.

Familjen Östberg i Lenninge med fosterdottern Elsa sittandes till vänster.

© Erhard och Emil Nilssons fotosamling/Länsmuseet Gävleborg

FRÅGA Jag har sedan 2012 ”släktforskat” lite, mest på basis av tidigare släktingars noteringar i ämnet. Enligt hörsägen skulle min farfars far vara fosterbarn.

Hur går jag vidare för att hitta hans föräldrar? Hur gör man för att få fram uppgifter om fosterbarn/adoptivbarn/hittebarn?

SVAR I grunden forskar man på adoptiv- och fosterbarn precis som vanligt. Man får i husförhörslängden eller motsvarande reda på när och var en person är född och slår sedan upp denne i födelseboken. Där får man reda på de biologiska föräldrarna.

Undantag finns, men det har i sig inget att göra med om personen var fosterbarn eller inte, utan att fadern ibland är okänd, och mer sällan att även modern var det, eftersom hon under en period hade rätt att vara det.

Förr eller senare har alltså barnet sedan hamnat i en fosterfamilj, vilket däremot betyder att det finns möjlighet att få reda på mer om hur detta gick till.

Före 1862 var det församlingen som beslutade om detta, sedan barnavårdsnämnden. Uppgifterna finns alltså i första fallet i kyrkoarkivet, i det senare i kommunarkivet.

Adoptivbarn

Adoptivbarn är ett 1900-talsfenomen. Enda skillnaden mot fosterbarn ur forskningshänseende är att det i detta fall har beslutats av tingsrätten, så att det är i dess handlingar man kan hitta detaljerna om beslutet.

Hittebarn är en helt annan historia. I det fallet vet man ju inget om vilka som är barnets föräldrar.

Med modern teknik kan man åtminstone i vissa fall få en indikation, till exempel med ett traditionellt faderskapstest om man har en misstänkt far som är i livet, eller med de utförligare DNA-tester som numera finns tillgängliga.