Folkräkningen 1860 ska bli sökbar

Sveriges första kompletta folkräkning ska bli sökbar. Det är Sveriges släktforskarförbund som med gemensamma krafter ska digitalisera innehållet.

När 1860 års folkräkning skulle genomföras fick församlingarna i uppgift att skicka in utdrag ur husförhörslängderna. Detta är ett sådant från Säter.

Folkräkningen 1860, som genomfördes av den då nyinrättade Statistiska centralbyrån (SCB), ska bli en sökbar databas.

Efter att arbetet med Sveriges dödbok avslutas nästa år behöver Sveriges släktforskarförbund ett nytt projekt som kan bygga på frivilliginsatser från släktforskarrörelsen. En databas över Sveriges befolkning 1860 är ett lämpligt sådant projekt, menar man.

Redan i slutet på 1700-talet gjordes den första folkräkningen i Sverige, men under de första decennierna handlade det enbart om rent demografiska uppgifter som samlades in.

Första kompletta folkräkningen

Det var först vid folkräkningen 1860 som myndigheterna även sammanställde en komplett förteckning över Sveriges befolkning med uppgifter om bland annat namn och födelseår. Församlingarna fick skicka in förteckningar över invånare till SCB med utgångspunkt i husförhörslängderna.

Uppgifterna är inte lika detaljerade som i senare folkräkningar, bland annat anges inga fullständiga födelsedatum, bara födelseår.

Tanken är nu att komplettera folkräkningens uppgifter med uppgifter från husförhörslängderna och på så sätt bygga en databas över vilka som bodde i Sverige 1860. Registreringsarbetet beräknas vara klart 2020.

Publicerad i Släkthistoria 8/2017