Så ser du om du har förhöjd covid-risk

Har du gjort dna-test hos Family Tree DNA före april 2019? Då kan du kontrollera om du bär på en neandertal-gen som ger ökad risk för allvarlig sjukdom om du blir coronasmittad.

Genvariant ärvd från neandertalare ger statistiskt ökad risk för allvarlig covidsjukdom. Rekonstruktion av neandertalare, Natural History Museum.

© Shutterstock

Tidigare i år meddelade forskare att man upptäckt ett samband mellan allvarlig covid-sjukdom och en speciell genvariant. Sedan tidigare vet vi att det finns en rad riskfaktorer för den som blir coronasmittad – bland annat ålder, vikt och andra sjukdomar. Ett tag trodde forskarna att blodgruppen också kunde ha betydelse för hur allvarligt sjuk en smittad person blev. Men den teorin har man nu släppt.

Däremot har alltså ett samband mellan en viss genvariant och allvarligare sjukdomstillstånd konstaterats. Och detta är ett arv från neandertalarna, konstateras av forskare vid det berömda Max Planck-institutet i Leipzig.

– Det visar sig att denna genvariant har kommit över från neandertalarna till moderna människor när de blandade sig med varandra för kanske 60 000 år sedan. Idag har de människor som bär denna genvariant upp till tre gånger högre risk att hamna i respirator om de smittas av det nya coronaviruset, säger Hugo Zeberg, svensk forskare kopplad till Max Planck-institutet, till sajten Forskning.se.

Man räknar med att var sjätte europé bär på denna genvariant.

Hur vet du om du bär på genvarianten? Om du som släktforskare har gjort ett dna-test hos företaget Family Tree DNA, ett av de största på området, före april 2019 så kan du själv finna svar på frågan (våren 2109 ändrade företaget sina test).

Du gör så här:

1. Gå in på din sida på FTDNA. Se ikonerna under rubriken “Family Ancestry, Autosomal DNA”. Klicka på “Data Download”. Nu kommer du till en ny sida, rubricerad “Download Your Data, Raw Data”. Här ska du klicka på “Build 37 Concatenated Raw Data”.

2. Nu laddar du ner en fil med många siffer- och bokstavskombinationer. Den kan man öppna i till exempel TextEdit eller något kalkylprogram. Du kan behöva använda ett verktyg för att öppna en så kallad zip-fil. Det viktiga är att du öppnar filen i ett program som har en sökfunktion, för nu ska du leta upp en markör som heter “rs10490770”. Det är där du kan se om du bär på neandertal-genen.

3. Om det står CC vid denna markör har du statistisk större risk att drabbas av svår covidsjukdom, än om det står TT. Om det står CT eller TC är risken förhöjd, men inte så mycket.